Prøveforløb

Hvad er et prøveforløb?

 • Prøveforløb er en mulighed for at koble flere enkeltstående helt almindelige prøver sammen i ét
 • samlet forløb.
 • De studerende kan således tage flere prøver på én tilmelding. Tilmeldinger “kopieres” ned på delprøverne.
 • Det er muligt at give feedback og eventuelle delresultater på de tilføjede prøver, men der kan kun
 • indberettes én samlet karakter, som sendes tilbage til det administrative system. Derfor oprettes der med et prøveforløb automatisk en såkaldt karakterindberetningsprøve (kaldet Karakterindberetningen), hvor fra indberetning af karakterer skal ske.
 • Der kan oprettes delprøver som ikke kræver nogen bedømmelse

Se mere på vejledningen om at oprette og slette prøveforløb.

Sammensætning af prøveforløb

Hvordan kan et prøveforløb se ud?

 • Et prøveforløb kan se således ud:
  • Prøveforløbets navn (Balancering prøveforløb)
  • 3 tilføjede prøver (Balanceringer af elsystemer med storskal vindkraft, Balancering 2 og 3)
  • Karakterindberetningen
Ikonet for Karakterindberetningen på et prøveforløb
Hver prøve som er tilføjet et forløb har indberetningsikonet koblet med prøvetypeikonet
Fx er ikonet ovenfor en prøve uden tilsyn (PUT) som er tilføjet et prøveforløb
.

Læs om bedømmernes rolle her

Bedømmere

Administrator