Oprettelse af MCQ

Generelt

 • Arcanics MCQ løsning tilbyder en enkel opsætning og afvikling af MC spørgsmål
 • Løsningen er sømløst knyttet til Digital Eksamen
 • Modulet indeholder den traditionelle one-best-answer logik, men tilbyder også mulighed for en mere manuel opsætning af et spørgsmålsark, hvor der skal tages stilling til point (anbefales dog ikke til eksamensbrug).

Spørgsmålstyper

Begge typer spørgsmålsark (automatisk og manuel) indeholder:

 • Basisspørgsmål (studerende vælger én svarmulighed)
 • Matrixspørgsmål
 • Fritekstspørgsmål (inkluderes ikke i scoring)
 • Spørgsmålsgruppe som kan blande ovenstående typer
 • Parametrisk spørgsmål

Det manuelle ark tilbyder derudover:

 • Vælg flere-spørgsmål (studerende kan vælge flere svarmuligheder)

Oprettelse af et spørgsmålsark

Som bedømmer eller administrator kan der logges ind i designer via https://designer.mcq efterfulgt af
linket til DE på det pågældende universitet (f.eks. https://designer.mcq.eksamen.ku.dk/ eller designer.mcq.digitaleksamen.sdu.dk afhængig af om “eksamen” eller “digitaleksamen” er anvendt som sitenavn på pågældende universitet)

 • Klik på Opret spørgsmålsark
 • Vælg den ønskede arktype
  Automatisk (anbefalet) eller Manuel


 • Giv arket en titel

 • Klik på de tre prikker for at få en menu til fx visning af printervenlig version, indsættelse af introduktionstekst og indstillinger (herunder randomisering)

Randomisering

 • Du har mulighed for at gøre rækkefølgen tilfældig – både for de enkelte spørgsmål og/eller for svarmulighederne.
 • Ønsker du at benytte denne funktion, skal du markere checkboxen(e).

Tilføj one best answer spørgsmål

Default spørgsmål er one best answer – det vil sige ét korrekt svar.

 • Klik på Tilføj spørgsmål
 • Udfyld spørgsmålsteksten
 • Angiv de forskellige svarmuligheder, og markér det korrekte svar
Ikonet ovenfor betyder, at du ikke er færdig med en given handling.

Tilføj matrixspørgsmål

Matrix spørgsmål giver mulighed for at arbejde med flere spørgsmål eller udsagn med samme svarmuligheder fx svarende til en Likert skala.

 • Klik på drop-down og vælg Tilføj matrixspørgsmål
 • Angiv indledende tekst
 • Udfyld svarmulighederne og udsagnene
 • Tilføj/fjern svarmuligheder og spørgsmål vha. ikonerne

Tilføj fritekstspørgsmål

Fritekstspørgsmålet er en mulighed for at stille et åbent spørgsmål, som de studerende skal besvare med tekst. Det skal understreges, at fritekst ikke er en del af scoringen.

 • Klik på drop-down og vælg Tilføj fritekstspørgsmål
 • Tilføj en spørgsmålstekst

Parametriske spørgsmål

Denne spørgsmålstype giver mulighed for at lave matematiske spørgsmål, hvor der i teksten indgår en eller flere variable fx {x} studerende løste {y} opgaver om dagen i {y} dag. Hvor mange løste de tilsammen?

Understøttede operatorer: Plus, Minus, Number, WhiteSpace, Pi, Variable, Multiply, LeftParen, RightParen, Factorial, Sin, Cos, Tan

Særligt vedrørende manuelt ark

 • Det manuelle ark giver mulighed for både flere korrekte svar og for negative point
  • Men det kræver at der tages stilling til point for hvert enkelt svar
 • Den samlede score for de studerende angives i procent, beregnet ved antal point divideret med højest mulige score
 • Det skal understreges, at systemet ikke tilbyder statistisk analyse af spørgsmålskvalitet ved brug af manuelt ark

Negative point og flere korrekte svar

Der kan stilles spørgsmål:

 • Med negative point til forkert svar
 • Med flere korrekte svar


Kopiering/importering af ark

 • Opret et nyt ark
 • Klik på de tre prikker
 • Klik importér spørgsmål
 • Vælg det ønskede ark, hvorfra spørgsmål skal kopieres

 • Vælg spørgsmål og klik importér

Afprøve et MCQ ark

 • Afprøv arket ved at gå ind på arket og klikke i nederste højre hjørne.
  NB: Arket kan kun afprøves, så længe det ikke er knyttet til en prøve i DE
 • Redigering af spørgsmål kan ske, indtil arket er koblet til en prøve af en administrator

Koble et ark til en eksamen

 • kræver at administrator er tilføjet arket enten som forfatter eller med læseadgang

Tilføje andre bedømmere/administratorer til MCQ (forfatterrettigheder eller læseadgang)

 • Tilføjelse af administrator/bedømmer til arket
  sker fra forsiden i designeren. Find den relevante administrator/bedømmer, og angiv den relevante adgang (forfatteradgang som kan redigere eller blot læseadgang).Bedømmere