Oprettelse af MCQ


Generelt

Arcanics MCQ løsning tilbyder en enkel opsætning og afvikling af MC spørgsmål. Løsningen er sømløst knyttet til Digital Eksamen. Modulet indeholder den traditionelle one-best-answer logik, men tilbyder også mulighed for en mere manuel opsætning af et spørgsmålsark, hvor der skal tages stilling til point (anbefales dog ikke til eksamensbrug).


Spørgsmålstyper

Begge typer spørgsmålsark (automatisk og manuel) indeholder:

 • Basisspørgsmål (studerende vælger én svarmulighed)
 • Matrixspørgsmål
 • Fritekstspørgsmål (inkluderes ikke i scoring)
 • Spørgsmålsgruppe som kan blande ovenstående typer
 • Parametrisk spørgsmål

Det manuelle ark tilbyder derudover:

 • Vælg flere-spørgsmål (studerende kan vælge flere svarmuligheder)

Oprettelse af et spørgsmålsark

Som bedømmer eller administrator kan der logges ind i designer via https://designer.mcq (efterfulgt af
linket til DE på det pågældende universitet, f.eks. https://designer.mcq.eksamen.ku.dk/)

 • Klik på Opret spørgsmålsark
 • Vælg den ønskede arktype
  Automatisk (anbefalet) eller Manuel • Giv arket en titel

 • Klik på de tre prikker for at få en menu til fx visning af printervenlig version, indsættelse af introduktionstekst og indstillinger (herunder randomisering)
Randomisering

Du har mulighed for at gøre rækkefølgen tilfældig – både for de enkelte spørgsmål og/eller for svarmulighederne.

Ønsker du at benytte denne funktion, skal du markere checkboxen(e).


Tilføj one best answer spørgsmål

Default spørgsmål er one best answer – det vil sige ét korrekt svar.

 • Klik på Tilføj spørgsmål
 • Udfyld spørgsmålsteksten
 • Angiv de forskellige svarmuligheder, og markér det korrekte svar
Ikonet ovenfor betyder, at du ikke er færdig med en given handling.

Tilføj matrixspørgsmål

Matrix spørgsmål giver mulighed for at arbejde med flere spørgsmål eller udsagn med samme svarmuligheder fx svarende til en Likert skala.

 • Klik på drop-down og vælg Tilføj matrixspørgsmål
 • Angiv indledende tekst
 • Udfyld svarmulighederne og udsagnene
 • Tilføj/fjern svarmuligheder og spørgsmål vha. ikonerne

Tilføj fritekstspørgsmål

Fritekstspørgsmålet er en mulighed for at stille et åbent spørgsmål, som de studerende skal besvare med tekst. Det skal understreges, at fritekst ikke er en del af scoringen.

 • Klik på drop-down og vælg Tilføj fritekstspørgsmål
 • Tilføj en spørgsmålstekst

Parametriske spørgsmål

Denne spørgsmålstype giver mulighed for at lave matematiske spørgsmål, hvor der i teksten indgår en eller flere variable fx {x} studerende løste {y} opgaver om dagen i {y} dag. Hvor mange løste de tilsammen?


Særligt vedrørende manuelt ark

 • Det manuelle ark giver mulighed for både flere korrekte svar og for negative point
  • Men det kræver at der tages stilling til point for hvert enkelt svar
 • Den samlede score for de studerende angives i procent, beregnet ved antal point divideret med højest mulige score
 • Det skal understreges, at systemet ikke tilbyder statistisk analyse af spørgsmålskvalitet ved brug af manuelt ark

Negative point og flere korrekte svar

Der kan stilles spørgsmål:

 • Med negative point til forkert svar
 • Med flere korrekte svarRedigering, tilkobling og afprøvning

 • Redigering af spørgsmål
  kan ske, indtil arket er koblet til en prøve af en administrator
 • Tilkobling af et ark til en DE prøve
  kræver at administrator er tilføjet arket enten som forfatter eller med læseadgang
 • Tilføjelse af administrator til arket
  Fra forsiden i designeren redigeres administratorrettigheder. Find den relevante administrator, og giv som minimum læseadgang.
 • Afprøv arket ved at gå ind på arket og klikke i nederste højre hjørne.
  NB: Arket kan kun afprøves, så længe det ikke er knyttet til en prøve i DE!

Kopiering af ark

 • Opret et nyt ark
 • Klik på de tre prikker
 • Klik importér spørgsmål
 • Vælg det ønskede ark, hvorfra spørgsmål skal kopieres

 • Vælg spørgsmål og klik importér

Bedømmere