Bedømmelse

Generelt

Afgive bedømmelse

 • I DE kan du som bedømmer afgive en karakter, men vente med at indberette. Det er kun dig der kan se en afgivet karakter.
 • Karakteren bliver gemt i DE og du kan vende tilbage senere inden for bedømmelsesperioden mhp indberetning.

Indberette bedømmelse

 • Når du indberetter er det endegyldigt og karaktererne overføres automatisk til det studieadministrative system. Lige inden den endelige indberetning har du mulighed for – hvis relevant – at angive en tidligere bedømmelsesdato for indberetning og rette sproget for den studerende

Flere bedømmere på en besvarelse

 • Der kan være flere bedømmere på en besvarelse. DE viser via en status, hvor langt de andre bedømmere er i deres bedømmelsesproces. DE forhindrer indberetning af forskellige karakterer, og viser hvilke studerende, I ikke er enige om. Du kan ændre din indberettede karakter, så længe din bedømmer ikke har indberettet endnu.

Hvordan afgives og indberettes bedømmelser

Afgive bedømmelse

 • Eksport til excel giver mulighed for at indtaste karakterer direkte i et ark, som efterfølgende kan uploades via importfunktionen.
  Husk at beholde navngivningen af arket ved import.
 • Indtastning af karakterer enkeltvis direkte i DE, gøres ved at klikke på dropdown under karakterer ud for den enkelte studerende.
  Vælg herefter den rette karakter.
  Den indtastede karakter er kun foreløbig, men gemmes i DE, selv hvis du logger af.

Indberette bedømmelse

 • Når karaktererne er klar til indberetning klikkes på den blå knap Indberet bedømmelse. Dette er endegyldigt og betyder, at karaktererne overføres til det administrative system.

Bedømmelsesdato og sprog

Du kan vælge at overskrive både bedømmelsesdato og eksamenssprog, det vil sige vælge andet end den satte værdi

Bedømmelsesdato

 • Inden du endeligt indberetter, har du mulighed for at angive en anden bedømmelsesdato, hvis du ikke bedømmer på selve eksamensdagen.

Sprog

 • I langt de fleste tilfælde skal du ikke angive andet sprog
 • Men du kan overskrive de studerendes eksamenssprog og vælge et nyt, hvis du mener, at der er fejl i det eksamenssprog, som står ud for de studerende.
 • Hvis du vælger at overskrive for alle studerende, så vær opmærksom på at det så stemples ned på alle de studerendes eksamenssprog
 • “Fravalgt” skal KUN vælges, hvis der ikke skal være noget eksamenssprog overhovedet

Se evt. mere om eksamenssprog her

Status for afgivelse og indberetning

Statusmarkering under Indberet kan være som følger:

 • Ingen af 2 bedømmere har afgivet bedømmelse

 • Din medbedømmer har afgivet, men ikke indberettet

 • Din bedømmer har afgivet OG indberettet

 • I har begge begge afgivet og indberettet

Hvis karaktererne ikke stemmer overens

Ved forsøg på endelig indberetning vil du få en advisering, og du bør kontakte medbedømmer.

Bedømmere