11. april 2024

Administrator

Masseredigering/import af prøveindstillinger

 • Graceperiode kan sættes/ændres via masseredigering (https://devu.arcanic.dk/Issue/Issue/24360)
 • Autoudfyldelse af bedømmelses-start og slut kan sættes via masseredigering med de samme defaultindstillinger for antal dage fra prøveslut/bedømstart som ved redigering på prøvedatafanen
 • Import af prøveindstillinger understøtter nu også, man kan importere krav til gruppestørrelse og hvorvidt studerende kan ændre gruppenavn

Filtre/visninger

 • Visning af Alle prøver i brødkrummen mellem Forside og fx Stedprøver (https://devu.arcanic.dk/Issue/Issue/24433)
 • Prøveforløb er tilføjet i prøvetypelisten, så brugeren kan se en oversigt, der kun viser prøveforløb (på samme måde som der kan vælges Prøver uden tilsyn, Stedprøver mv)
 • Der kan også navigeres til denne visning fra forsiden, der nu viser en boks med Prøveforløb
 • Nyt dashboardfilter som viser prøver, der ikke opfylder krav til gruppestørrelse
 • Dashboardet viser kun ITX og ITX Flex for kunder som har disse settings (https://devu.arcanic.dk/Issue/Issue/24173)
 • Præcisering af navngivningen af prøveoversigtsfilteret som viser Prøver med mundtlig eksamen. Det hedder nu “Prøver med publiceret eksamensplan til mundtlig eksamen”
 • Nyt filter på prøveniveau som viser ikke færdigbedømte studerende på fanerne bedømmere/studerende/besvarelser (https://devu.arcanic.dk/Issue/Issue/24285)

Diverse

 • Overbliksfanen viser antallet af tilknyttede tilmeldinger ud for aktiviteterne
 • Ny funktion i rullegardinet med administrative enheder “Mine Enheder”. Denne viser alle aktiviteter/prøver på samtlige enheder, brugeren har rettighed til. Dette betyder blandt andet, der kan oprettes/administreres prøver på tværs af administrative enheder uden at brugeren skal have adgang til niveauet over dem. (https://devu.arcanic.dk/Issue/Issue/24424 og 24101)
 • Udvidelse til visning af bedømmere for studerende. Bedømmeren kan nu sættes til enten aldrig at blive vist for studerende, at blive på en specifik dato og altid at blive vist.
 • Administrativ bedømmelse er placeret øverst i multibutton på fanen besvarelse/ bedømmelse
 • Popup-vinduer (fx prøvelog, besvarelseslog) kan lukkes via et kryds i højre hjørne (så man ikke behøver scrolle ned til Luk knappen)
 • I angivelse af rækkefølge for menupunkter vises kun faneblade som er relevante for institutionen

Forfattere

 • Forfattere som også har en bedømmerrolle har en knap oppe i højre hjørne inde på selve prøven til at redigere prøveinformationer
 • Forfattere kan se sine prøver under ikke-færdigbedømte prøver helt frem til bedømmelse slut – også selvom de ikke selv er tilknyttet studerende
 • Forfattere kan filtrere på studerende som har afleveret en besvarelse
 • Forfattere kan se hvis der er bedømmere, der allerede er knyttet til selve prøven, men ikke er fordelt på studerende. Ønsker forfatter at benytte bedømmeren til de valgte studerende, behøver bedømmeren ikke længere fremsøges, men kan tilknyttes ved hjælp af fluebenet ud for bedømmeren

Studerende

 • Håndtering af særlige scenarier, hvor de studerende ikke kan se en prøves eksamensinformation. Det drejer sig bl.a om studerende som er markeret som værende ikke-fremmødt eller fx manglende opfyldelse af forudsætningskrav
 • Tydeligere mouseover ved status’en “Ikke indstillet..” i de studerendes flow, når forudsætningskrav ikke er opfyldt

Multiple choice

 • Bedømmer kan se scoring af et MCQ ark ved egen afprøvning af arket
 • Når en bedømmer klikker ind på en studerendes besvarelse i MCQ overblikket ses den studerendes navn på besvarelsen (dog ikke ved anonyme prøver)
 • Øget antal operatorer i parametriske spørgsmål
 • Mulighed for at bruge LaTex formateringskode ved masseoprettelse af spørgsmål
 • Hvis der ikke er nogen MCQ at tilknytte en prøve, hjælpes brugeren med en tekst om at det skyldes at der ikke findes en færdig MCQ (https://devu.arcanic.dk/Issue/Issue/24170)

Uformelle prøver

 • Tilladte besvarelsesformater kan sættes på en uformel prøve

Eksamensplan

 • Der kan tilføjes en fast pause i antal minutter mellem eksamenstider for eksamenplan med fastlagte tidspunkter
 • Der kan angives en særlig mødetid for de studerende angivet i minutter før eksamen. Vises kun for studerende
 • Eksamensplan med fastlagte tidspunkter får ikke indsat dags dato ved oprettelsen, men skal sættes manuelt
 • Studerende som er færdigbedømte markeres med en rød ramme og mouseovertekst “færdigbedømt” så administrator har overblik over hvem der ikke skal eksamineres. Dette gælder både for rækkefølge og fastlagte tidspunkter. Når der laves automatisk fordeling, medtages studerende som er færdigbedømt ikke. Dette gør det muligt at frasortere studerende som ikke har afleveret ved at give dem administrativ bedømmelse før laves eksamensplan.
 • Når en eksamensplan er oprettet så hedder knappen ved tilføjelse af ekstra dage “tilføj ny dag”
 • Administrative noter på den studerende vises i eksamensplanens visning af ufordelte studerende med en konvolut ud for den studerende. Noter kan læses som mouseover eller ved at klikke på den.

ITX flex

 • Ændring af knaptekster og dialog for at få et bedre flow for de studerende (der er ikke ændret i selve virkemåde)

Datastrøm

 • Ændring af logik for sprog på eksamenstilmeldinger
 • Der kan sættes invididuelle lokaler for studerende på stedprøver via datastrøm (KU tilkøb
 • Betegnelserne i eksamensinformation Periode, Bedømmelse og Censurform er en del af den almindelige engelske oversættelse i Digital Eksamen
 • Engelsk oversættelse af danske betegnelser som sættes i Prøveform kan sættes via datastrømmen https://schema.arcanic.dk/digitaleksamen/digitaleksamen29.xsd

Fejlrettelser

 • Mail til administrator om manglende indberetning inkluderer også prøver med besvarelser, som ikke er blevet tilknyttet en bedømmer (supportsag 39812, AU)
 • Fejl ved fordeling af ny bedømmer hvis en anden bedømmer har indberettet (https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/24473)
 • Opmærksomhedspunkter viser at grupper ikke opfylder krav til gruppdannelse hvis kravene først er opfyldt efter aflevering (https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/24469)
 • Brugeroprettede mails sendes ud selvom en prøve er blevet gjort usynlig (https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/24458)
 • Visning af antallet af studerende øverst på fanerne bedømmere, studerende og besvarelser/bedømmelser afspejler valg af filtre
 • Visning af antallet af studerende på bedømmers oversigtsbillede under Mine prøver summerer ikke korrekt hvis en studerende ikke har en tilmelding og ikke har afleveret inden bedømmelsesslut. Inde på selve prøven står det dog korrekt (Supportsag 43280, AAU)
 • Manglende visning af plagiatstatus på besvarelse i annoteringsvisningen for bedømmer (https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/24479)
 • Inkonsistens i filnavnes syntaks ved bedømmer download (freshdesk 42683, SDU)
  Visning afhang af om zip-maker blev benyttet ved download (grundet aflevering af store filer) Zipmaker anvender studienummer og almindelig download studerendes navne. Visning sker nu med studienummer uanset zipmaker eller ej.