3. november 2022

Nye faner og ændret placering af udvalgte indstillinger

 • Der er to nye faner Sikkerhed og Tekstredigering (vises kun på prøver uden tilsyn og stedprøver)
 • Indstillingerne Safe-exam, ITX-flex overvågning, pinkode og plagiattjek er flyttet fra prøvedata til sikkerhedsfanen

Systemindstillinger og rettigheder til administrative værktøjer

 • Værktøj som kan håndtere adgang til administrative værktøjer, således at Arcanic support ikke skal kontaktes ved ønske om tilføjelser/slet af administratorer. Det er også muligt med et flueben at ALLE administratorer skal have adgang til værktøjer. Alle ændringer logges
 • Systemtekster, som kan redigeres med html, har nu en fuld editor

Eksamensplan under Mundtligt forsvar

 • I tillæg til den eksisterende mulighed for at sætte/vise tider under mundtligt forsvar udbygges værktøjet eksamensplan med mere avancerede features som drag/drop, filtrering på bedømmere, indsættelse af pauser og opmærksomhedspunkter på prøveoverblik ved “huller” i eksamensplanen (fx afmeldinger)

Indbygget tekstredigeringsværktøj (editor)

 • Tekstredigeringsværktøj/editor har fået sin egen fane. Hvis editor tjekkes, er der mulighed for at styre om forskellige features skal være slået til som stavekontrol, note upload, lommeregner, web-cam, frihåndstegning samt tilladelse til at åbne links til udvalgte sites (sidstenævnte møntet på anvendelse med safe-exam, dvs lock-down browser)

Uformelle prøver

 • Bedømmere kan oprette såkaldt uformelle prøver dvs prøver som ikke er knyttet til eksamensaktiviteter i det studieadministrative system (stads). Det er lavet som en setting og kan slås fra for de enkelte kunder
 • Prøven oprettes fra forsiden af bedømmerinterfacet og sættes op via en wizard.
 • Bedømmer kan vælge om studerende skal tilknyttes manuelt eller tilføjes automatisk, når de tilgår prøven. Link til prøven, der kan sendes til studerende, findes på fanen “Studerende”.

Multiple Choice-optimeringer

 • MCQ på prøver uden tilsyn kan nu genåbnes/redigeres og genafleveres inden prøveslut (som almindelige afleveringer på prøver uden tilsyn)
 • MCQ indeholder nu muligheden for at lave parametriske spørgsmål

Særligt for administratorer

 • Der kan ændres bedømmelsesform (bedømmelse kan også helt fravælges) på alle prøver (ikke kun delprøver i et prøveforløb)
  Dette gøres på overbliksbilledet på en prøve ved at redigere Eksamensinformation og vælge den ønskede bedømmelsesform.
  Bemærk dog at mulighed for at ændre bedømmelse på almindelige prøver er en setting og kan fravælges på ønskede miljøer
 • Bilag kan ikke fravælges på ITX-flex prøver og logikken er nu indarbejdet i opsætning af prøver, således at hvis flex er tjekket, så kan bilag ikke fravælges på prøvedatafanen.
  Hvis bilag allerede er slået fra og flex først tjekkes efterfølgende, så vil administrator blive mødt af en dialog om at bilag ikke kan fravælges og at bilag nu er slået til.
 • Visning af prøveforløb på “Alle prøver” / “Mine prøver” vises samlet med en karakterindberetningsprøve og underliggende delprøver, som kan klikkes frem
 • Efter oprettelse af prøve fra Alle eksamensaktiviteter, sendes man retur til samme sted på siden, så man ikke skal lede efter den nyligt oprettede prøve
 • I lister med prøver eller studerende kan flere prøver markeres ved brug af shift og museklik

Særligt for bedømmer

 • Optimeret overblik ift. delprøver i et prøveforløb, således at eksaminator fra indberetningsprøven kan se/tilgå besvarelser og medbedømmers eventuelle noter på delprøver
 • Bedømmers ark til import af karakterer hed før “importér studerende”. Arket hedder nu mere korrekt “importér karakterer”
 • Bedømmer får nu en hjælpebesked om at annotering via DE ikke er mulig, hvis den studerende selv har anvendt et annoteringsværktøj til at besvare en opgave. Besvarelser via annotering risikerer nemlig ikke at blive vist for bedømmer
 • Bedømmer får ved zip-hentning af besvarelser muligheden for at vælge mellem at hver besvarelse lægges i egen mappe eller besvarelserne lægges i samme mappe

Øvrigt

 • Scriptet til overførsel af editorbesvarelser kører nu så hyppigt som MCQ besvarelser, således at bedømmer og administrator ikke skal vente på at besvarelsen lander i Digital Eksamen
 • CPR-numre er fjernet fra oversigtsvisningen fra censorermodulet og tilsynsmodulet. CPR kan stadig ses, når der klikkes ind på den enkelte manuelt oprettede person
 • Besvarelsesinformation er fjernet fra karakterindberetningsprøven (som de studerende aldrig ser)

Rettelser af fejl

 • Påbegyndt MCQ besvarelse som blankes fra DE (men ikke fra MCQ) viser fortsat svarene i MCQ overblikket (deprodfejl 23894)
 • Når de studerende ikke har svaret på nogen MCQ spørgsmål eller de har “blanket” fra MCQ arket er der nu overensstemmelse mellem DEs visninger af besvarelser og MCQ overblikket for bedømmer (deprodfejl 23745)
 • Manglende understøttelse af responsivt design (deprodfejl 23858)
 • Når en bedømmer er logget ind så vil vedkommende kunne se sit navn og rolle på listen over de forskellige bedømmertyper på en prøves eksamensinformation (freshdesk nr 29764, SDU)
 • Hvis en prøve havde forudsætningskrav “tjekket” dvs tilvalgt anvendelsen af forudsætningskrav men ikke havde opsat nogen krav, så blev de studerende tidligere forhindret i at tilgå prøven. Dette er rettet, således at manglende opsætning af krav ikke længere forhindrer de studerende at tilgå prøven
 • Fejl ved forsøg på download af medbedømmers gule sedler (deprodfejl 23844)
 • Brugeroprettede mails kan ikke redigeres når de først er oprettet (deprodfejl 24216)
 • Fejl i feedback når bedømmer fjernes fra besvarelsen (deprodfejl 24226)
 • “Alle prøver” viser ikke altid det korrekte antal tilmeldinger på delprøver når det spænder over flere EKA’er (deprodfejl 24227)
 • Søgefunktionen i DE finder ikke prøver under fuldt navn (deprodfejl 23854)
 • Genvejstaster (hotkeys) Alt Shift fungerer ikke (deprodfejl 24221)
 • Oversættelsesfejl i notifikation til studerende (deprodfejl 24185)