Adgang og Prøveoversigten

Adgang sker via dit universitetsintranet hvor du skal vælge rollen ”Bedømmer”.
Prøveroversigten viser

 • Alle prøver eller ikke-færdigbedømte prøver under Mine prøver (forsiden)
 • Bemærk at der under Eksamensplan vises en samlet oversigt over alle prøver med mundtlige prøver.
  Planen indeholder en oversigt over de studerende, dato for mundtlig prøve, tidspunkt, lokale og medbedømmere. Ved flere prøver med eksamensplan listes de blot under hinanden.
  Planen kan også printes
 • bedømmelsesstart (tidspunkt for adgang til besvarelser) og bedømmelsesslut (deadline for at afgive bedømmelse)
 • Tallet ude i højre side angiver status for dine studerende
  • 2 studerende har afleveret
  • x ikke afleveret
  • x planlagte (hvis der er en eksamensplan, kan du se den her)
  • ikke planlagt (du er ikke blevet tildelt nogen studerende)

Planlagte prøver

 • Før bedømmelsesstart ser du forskellige informationer om prøven når du klikker ind på prøven
  • Prøvenavn
  • Periode
  • Prøvetype
  • Prøvestart og slut/bedømstart/slutOverblik besvarelser

Klik ind på din prøve og få et overblik over

 • Tildelte studerende
 • Fordeling i evt. grupper

Her kan du blandt andet også

 • Hente alle besvarelser
 • Åbne dem enkeltvis
 • Afgive feedback
 • Give/indberette karakterer (eller på delprøve i et prøveforløb afgive delresultater)

Bedømmere