Prøveoversigten


Adgang til DE

Adgang sker via dit universitetsintranet hvor du skal vælge rolle ”Bedømmer”og viser

 • alle eller ikke-færdigbedømte prøver under Mine prøver (forsiden)
 • bedømmelsesstart (tidspunkt for adgang til besvarelser) og bedømmelsesslut (deadline for atafgive bedømmelse) samt det antal studerende, du skal bedømme

Planlagte prøver

Klik ind på en prøve før bedømmelse. Her ser du bl.a. følgende om prøven

 • Prøvenavn
 • Periode
 • Prøvetype
 • Bedømmelsesstart/-slut (tidsrummet hvor prøven er tilgængelig for dig)

Overblik besvarelser

Klik ind på din prøve og få et overblik over

 • Tildelte studerende
 • Fordeling i evt. grupper

Her kan du blandt andet også

 • Hente alle besvarelser
 • Åbne dem enkeltvis
 • Afgive feedback
 • Give/indberette karakterer (eller på delprøve i et prøveforløb afgive delresultater)

Bedømmere