Adgang og Prøveoversigten

Adgang sker via dit universitetsintranet hvor du skal vælge rollen ”Bedømmer”.
Prøveroversigten viser

 • Alle prøver eller ikke-færdigbedømte prøver under Mine prøver (forsiden)
 • Bemærk at der under Eksamensplan vises en samlet oversigt over alle prøver med mundtlige prøver

 • bedømmelsesstart (tidspunkt for adgang til besvarelser) og bedømmelsesslut (deadline for at afgive bedømmelse)
 • Tallet ude i højre side angiver status for dine studerende
  • 2 studerende har afleveret
  • x ikke afleveret
  • x planlagte (hvis der er en eksamensplan, kan du se den her)
  • ikke planlagt (du er ikke blevet tildelt nogen studerende)

Planlagte prøver

 • Før bedømmelsesstart ser du forskellige informationer om prøven når du klikker ind på prøven
  • Prøvenavn
  • Periode
  • Prøvetype
  • Prøvestart og slut/bedømstart/slutOverblik besvarelser

Klik ind på din prøve og få et overblik over

 • Tildelte studerende
 • Fordeling i evt. grupper

Her kan du blandt andet også

 • Hente alle besvarelser
 • Åbne dem enkeltvis
 • Afgive feedback
 • Give/indberette karakterer (eller på delprøve i et prøveforløb afgive delresultater)

Bedømmere