Fejlrettelser

Nedenfor ses fejl med dato for hvornår rettelser er lagt i produktion efter releasen d. 23. april 2022.

29. september

 • Opdatering af stadskoder slår ikke igennem i DE (deprodfejl 24195)

15. september

8. september

11. august

 • Filter virker ikke på tilsynssiden på skriftlige stedprøver (deprodfejl 23907, CBS)
 • Besvarelsesinformation under systemindstillinger vises ikke korrekt efter ændring (deprodfejl 23908, AU)
 • Uoverensstemmelse mellem overblikssiden og bedømmerfanen vedr. visning af manglende bedømmertildeling (deprodfejl 23909, AAU)

27. juli

 • Yderligere rettelse til deprodfejl 32891 vedr. Fejl for bedømmer når besvarelser med meget store filer forsøges hentet ned (deprodfejl 23897, KU)
 • MCQ svar gemmes dobbelt i databasen (deprodfejl 23904, SDU)
 • Fejl i søgefunktion på deltagerlister i DE som tilsyn (deprodfejl 23893, AU)
 • Kan ikke gemme kommunikationsform på prøve som gør brug af import af prøveindstillinger (deprodfejl 23905, AU)
 • Uhensigtsmæssigt varsel (ved prøver som strækker over lang tid) om at DE kan være nede (deprodfejl 23856, SDU)
 • Tilsyn kan ikke tilgå vedhæftede dokumenter fra brugerdefineret eksamensinformation (deprodfejl 23906, SDU)

5. juli

 • Oversigt over prøver i ITX eksamenslog er begrænset til visning på 50 (deprodfejl 23899, AU)
 • Studerende kan under særlige betingelser ikke se sin feedback på prøve (deprodfejl 23900, AU)
 • Forskellig besvarelsesstatus for samme handling for 2 forskellige studerende (deprodfejl 23901, SDU)
 • Understøttelse af wayd nemlogin v3
  Rettelsen indebærer at understøtte den krypteringsmetode som WAYF kommer til at benytte når de slår kryptering til ved NemLog-in logins. Det er WAYF der styrer hvornår de begynder at kryptere data. Det er et krav fra WAYF at DE skal understøtte dette.
  Brugeren vil ikke opleve at noget er ændret. Ændringen ligger kun i hvordan vi skal læse data, når vi får brugeren tilbage fra WAYF/NemLog-in.

23. juni

 • Bedømmere på ITX prøver (ikke ITX flex) kan ikke kan se den stillede opgave inde fra eksamensinformation (deprodfejl 23896, KU)

16. juni

 • Prøvedataloggen fyldes med ukendte/irrelevante opdateringer vedr. itx flex prøver (deprodfejl 23890, AAU)
 • Fejl for bedømmer når besvarelser med meget store filer forsøges hentet ned (deprodfejl 23891, SDU)
 • Fejl når bedømmer klikker på Planlagte studerende/planned students ude på sin prøveoversigt (deprodfejl 23889, SDU)

9. juni

 • Fejl ved brug af (indbygget) MCQ og anvendelse af ITX flex (deprodfejl 23886, AU)
 • “Udlevering” af ITX opgavesæt fejler ved filnavn på 100 tegn – kun relevant for KU (deprodfejl 23887, KU)
 •  Forkert status i DE for MCQ stedprøver med ITX flex (deprodfejl 23888, AU)
 • Fejlvisning på PUT med MF – vises for de studerende som om der udleveres opgavesæt (deprodfejl 23879, AAU) (OBS denne blev ved en fejl ikke meldt ud, men er blevet rettet)
 • Hent alle besvarelser fejler ved filer, som er større end 1gb (deprodfejl 23883, AU)
 • Bedømmer skal trykke 2 gange for at hente alle besvarelser (deprodfejl 23881 AU)
 • Hent alle besvarelser fejler når administrator impersonater en bedømmer (deprodfejl 23882, AU)
 • Visning af tid tilbage tager ikke højde for ekstra tid sat via varighed (deprodfejl 23884, DTU)
 • Studerende med individuel tid kommer ikke ud på eksporterede lister (deprodfejl 23885, SDU)
 • Sprog kan ikke skiftes på loginsiden til DE (deprodfejl 23880, KU)

31. maj

 • Uens antal Studerende mangler på delprøver (AAU. deprodfejl 23874)
 • Der sendes mail om sen aflevering til admin selvom det ikke er korrekt (DTU, deprodfejl 23875)
 • Misvisende info vedr. censurform i Overbliksbilledet på en prøve (RUC, deprodfejl 23876)
 • “Irrelevant” Purestatus fremhæves i Aktivitetsloggen på en besvarelse (AAU deprodfejl 23873)
 • Import af bedømmere fungerer ikke ved import af prøveindstillinger (AU, deprodfejl 23877)
 • Mindre fix til BI modul ift hvordan data trækkes (KU, deprodfejl 23878)

17. maj

 • Uhensigtsmæssighed i automatisk karkterfordeling på MCQ (deprodfejl 23866, RUC)
 • Fejl i kvitteringsudsendelse for aflevering på Pure prøver (deprodfejl 23870, RUC)
 • Hotkeys tager ikke højde for at ALT Gr er nødvendig når der skrive @ (deprodfejl 23870, RUC)
 • Fejl i fanevisning (deprodfejl 23862, SDU)

10. maj

 • Bedømmer låses fejlagtigt til besvarelse (deprodfejl 23867, RUC)
 • Manglende udsendelse af notifikation til studerende vedr. synliggørelse (deprodfejl 23868 SDU)
 • Indbygget editor virker ikke, hvis der ikke er vedhæftet en fil til opgaven (deprodfejl 23863, AAU)
 • Fejl i filteret på bedømmerfanen som skal vise studerende som ikke opfylder censurreglerne (deprodfejl 23869, AAU)

5. maj

 • Mail om manglende indberetning sendes for tidligt til administrator. Mailen skal sendes når bedømmelsesslut er indtruffet og ikke 3 dage før (AU, deprodfejl 23860)
 • Prøvestart/slut, Bedømstart/slut som kommer med integrationen kan ikke ændres tilbage igen til det eksakte tidspunkt – som blev sendt over med integrationen – hvis det manuelt er blevet overskrevet i interfacet (DTU, deprodfejl 23861)
 • Filtrering på hold på bedømmerfanen fungerer ikke, hvis der findes studerende som ikke er på hold på prøven (CBS og AU deprodfejl 23859)
 • Rettelse til KU’s ITX som retter at ITX integrationen (som hidtil kun har læst på prøvestart og prøveslut) også skal læse på ProeveStartIntegration/ProeveSlutIntegration (KU supportsag 29581)
 • DE kan ikke læse svar, som kommer tilbage fra PURE/projektbiblioteket. Fejlen betyder, at de studerende ikke får den nødvendige markering “afleveret” i DE og ikke bliver automatisk bliver sendt til bedømmelse

28. april (rettelser på selve releasedag)

 • Fejl vedr. visning af studerende uden bedømmere (overblikssiden). Der angives at alle studerende mangler en bedømmer, men det er ikke korrekt
 • Fejl når der klikkes på aktivitetslog under fanen Besvarelse på en vilkårlig besvarelse
 • Ukorrekt visning for studerende af maks dage frem til bedømmelse
 • Studerende kan ikke fremsøge medstuderendes navne ved gruppedannelse
 • Mundtligt forsvar blev ikke vist på PUA for studerende
 • Tilsyn kunne ikke logge ind
 • Fejl på forsiden i form af visning af teksten “Mundtlige Prøver” i stedet for “Prøver uden Aflevering”