Fejlrettelser

Nedenfor ses fejl med dato for hvornår rettelser er lagt i produktion efter releasen d. 2. november 2023.

11. marts 2024

 • Rettelser til Strike plagiarism (SDU’s tjeneste)
 • Rettelser til mailnotifikation vedr. specialer (SDU)
 • Ændre Bestået/Ikke bestået til Godkendt/Ikke godkendt (SDU)

14. februar 2024

18. januar 2024

 • Bedømmer får fejl når han tilgår prøven (SDU, freshdesk 42865)
  (skyldes Strike plagiarism værkøjet)
 • Når bedømmer også er forfatter på en prøve optræder tildelte studerende, som ikke endnu har afleveret, i bedømmers studerendeoversigt (bedømmer skal kun se de som har afleveret)
 • Tilføjelse af tekst til mail (CBS, plagiat af opgaver)
 • Bedre fejlmeddelser når kunder opdaterer studerende igennem pushservice

9. januar 2024

 • Idriftsættelse af nyt API for Urkund (plagiattjek). Det gamle udløber d. 31. januar 2024
 • CBS tilkøb af værktøj til plagiattjek af opgavesæt

18. december 2023

 • Manglende mulighed for publicering af rækkefølge eksamensplan, hvis en studerendes tilmelding blev fjernet fra aktiviteten (deprodfejl 24462) 
 • Forkert visning af nummereret liste i MCQ spørgsmålstekst (deprodfejl 24463)
 • Fejl ift. Strike plagiarism værktøj (SDU), som forhindrer scanning af besvarelser (freshdesk 42443, SDU)

6. december 2023

1. december 2023

29. november 2023

21. november 2023

16. november 2023

 • Eksamensplan af typen “indlæses via integrationen” har nogle fejl (https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/24444, KU)
 • Eksport af eksamensplaner skal også kunne vise tidspunkter og rækkefølge som kladde (dvs uden at der er publiceret) (Arcanic)
 • Dialog/warning som dukker når man klikker på Vis Eksamensplan i kladdeform fjernes helt, da det kan forvirre brugerne mere end det hjælper (Arcanic)
 • Visning af understatus ”ikke indstillet” på prøver med gruppedannelse før prøvestart skal trumfe visning af ”gruppedannelse tilladt” (mailkorrespondance med KU)
 • KU’s ITX løsning: Der sker ikke plagiattjek på ITX besvarelser (supportsag 41847, KU) 

13. november 2023

7. november 2023

 • Fejl i karakterservice som medfører at vi sender karakteren flere gange. Servicen, som sender karakterer til Stads er derfor stoppet pt, men igangsættes samtidigt med releasen af fejlrettelserne (SDU freshdesk 41743)
   
 • Rettelse af fejl ift visning af forudsætningskrav for bedømmere på prøver hvor de studerende er anonyme (blev opdaget torsdag på releasedag)
   
 • Rettelse af visningfejl ift. valg af besvarelsesformater på prøvedatafanen. Det drejder Det drejer sig om 66 prøver på tværs af alle kunder dog kun SDU (45 prøver), KU, AAU og RUC. Efter release rettes i databasen, således at prøverne fremstår korrekt. Der er trukket en liste med prøveid på de berørte prøver, som er uploadet på kundernes respektive LMS “områder”
  (SDU https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/24436)