Bedømmernes rolle på prøver i prøveforløb


Hvad er et prøveforløb?

 • Prøveforløb er en mulighed for at koble flere enkeltstående helt almindelige prøver sammen i ét
  samlet forløb.
 • De studerende kan således tage flere prøver på én tilmelding. Tilmeldinger “kopieres” ned på delprøverne.
 • Det er muligt at give feedback og eventuelle delresultater på de tilføjede prøver, men der kan kun
  indberettes én samlet karakter, som sendes tilbage til det administrative system. Derfor oprettes der med et prøveforløb automatisk en såkaldt karakterindberetningsprøve (kaldet Karakterindberetningen), hvor fra indberetning af karakterer skal ske.
 • Der kan oprettes delprøver som ikke kræver nogen bedømmelse

Se mere på vejledningen om at oprette og slette prøveforløb.


Sammensætning af prøveforløb

Hvordan kan et prøveforløb se ud?

 • Et prøveforløb kan se således ud:
  • Prøveforløbets navn (Balancering prøveforløb)
  • 3 tilføjede prøver (Balanceringer af elsystemer med storskal vindkraft, Balancering 2 og 3)
  • Karakterindberetningen

Ikonet for Karakterindberetningen på et prøveforløb

Hver prøve som er tilføjet et forløb har indberetningsikonet koblet med prøvetypeikonet
Fx er ikonet ovenfor en prøve uden tilsyn (PUT) som er tilføjet et prøveforløb
.


Bedømmeres rolle på prøveforløb

Bedømmer på Karakterindberetningen

 • Eksaminator på en Karakterindberetning kan afgive og indberette karakterer på Karakterindberetningen
 • Eksaminator som kun sættes på Karakterindberetningen får automatisk en rolle som observatør på de tilføjede delprøver
 • Hvis samme eksaminator fjernes fra Karakterindberetningen, fjernes vedkommende også som observatør fra delprøven

Eksaminator på en delprøve

 • har adgang til at læse besvarelser
 • kan give feedback og evt afgive delkarakterer (indberettes ikke til stads)
 • kan ikke se selve Karakterindberetningen, men delprøven står under overskriften Prøveforløb

Observatør på en delprøve kan det samme som eksaminator, men kan dog ikke afgive delkarakterer.

Se evt. nærmere i vejledningen for bedømmere om at afgive bedømmelser.


Eksaminatorer på karakterindberetningen

Indblik i delprøvers bedømmelse

Når eksaminator skal afgive en samlet bedømmelse på et prøveforløb (via karakterindberetningen), kan et overblik over delprøvernes (eventuelle) bedømmelse vises ved klik på ikonet med ‘burgermenuen’ ud for den pågældende studerende (se billede).
Her er adgang til eventuelle medbedømmernoter, til besvarelsen og til den eventuelt afgivne bedømmelse på delprøven


Administrator