Bedømmernes rolle på prøver i prøveforløb

Hvad er et prøveforløb?

 • Prøveforløb er en mulighed for at koble flere enkeltstående helt almindelige prøver sammen i ét
  samlet forløb.
 • De studerende kan således tage flere prøver på én tilmelding. Tilmeldinger “kopieres” ned på delprøverne.
 • Det er muligt at give feedback og eventuelle delresultater på de tilføjede prøver, men der kan kun
  indberettes én samlet karakter, som sendes tilbage til det administrative system. Derfor oprettes der med et prøveforløb automatisk en såkaldt karakterindberetningsprøve (kaldet Karakterindberetningen), hvor fra indberetning af karakterer skal ske.
 • Der kan oprettes delprøver som ikke kræver nogen bedømmelse

Se mere på vejledningen om at oprette og slette prøveforløb.

Bedømmere på prøveforløb

For at gøre bedømmerhåndtering enklere på prøveforløb kan man tilvælge at den initiale bedømmertilkobling på et prøveforløb styres fra karakterindberetningsprøven via en tjekboks på bedømmerfanen på delprøverne.

 • Når nye prøver oprettes inde fra selve prøveforløbet, er den tjekboks automatisk sat
 • For allerede oprettede prøver skal tjekboksen sættes

Følgende logik gælder når tjekboksen er sat på delprøverne

 • Bedømmere som sættes på karakterindberetningen, vil automatisk blive tildelt til alle studerende på delprøverne
 • Fjernes en bedømmer fra selve karakterindberetningsprøven, fjernes vedkommende også fra delprøverne
 • En rolle på en bedømmer kan ændres på delprøverne inde fra karakterindberetningen
 • Efterfølgende justeringer (ændringer ift. tildeling til specifikke studerende) stemples ikke ned på delprøverne

Eksaminator på Karakterindberetningen

 • Eksaminator på en Karakterindberetning kan afgive og indberette karakterer på Karakterindberetningsprøven
 • Eksaminator som kun sættes på Karakterindberetningen får automatisk en rolle som observatør på de tilføjede delprøver og tildeles automatisk til alle studerende (hvis det er besluttet at bedømmere styres på karakterindberetningen). Dette kan dog ændres på delprøverne efterfølgende
  Eksaminator skal dog fortsat tildeles til de studerende på karakterindberetningen

Eksaminator som kun er på en delprøve

 • har adgang til at læse besvarelser
 • kan give feedback og evt afgive delresultater (indberettes ikke til stads)
 • kan ikke se selve Karakterindberetningen, men delprøven står under overskriften Prøveforløb

Observatør på en delprøve kan det samme som eksaminator, men kan dog ikke afgive delkarakterer.

Se evt. nærmere i vejledningen for bedømmere om at afgive bedømmelser.

Indblik i delprøvers bedømmelse

 • Når eksaminator skal afgive en samlet bedømmelse på et prøveforløb (via karakterindberetningen), kan et overblik over delprøvernes (eventuelle) bedømmelse vises ved klik på ikonet med ‘burgermenuen’ ud for den pågældende studerende (se billede).
 • Her er adgang til eventuelle medbedømmernoter, til besvarelsen og til den eventuelt afgivne bedømmelse på delprøven

Arkivering af prøveforløb (flytter til Alle prøver)

Følgende logik gælder for bedømmere

 • Er man bedømmer på hele prøveforløbet og er der indberettet karakterer, så bliver hele prøveforløbet flyttet over til Alle prøver (uanset om der er afgivet delresultat på delprøverne)
 • Er man kun bedømmer på delprøver med bedømmelse, så flyttes delprøver over i Alle prøver, så snart der er afgivet resultat
 • Er man kun bedømmer på delprøver uden bedømmelse så flyttes delprøver over i Alle prøver når datoen for bedømmelsesslut er indtrådt

Administrator Bedømmer