Bedømmernes rolle på prøver i prøveforløb


Hvad er et prøveforløb?

 • Prøveforløb er en mulighed for at koble flere enkeltstående helt almindelige prøver sammen i ét
  samlet forløb.
 • De studerende kan således tage flere prøver på én tilmelding. Tilmeldinger “kopieres” ned på delprøverne.
 • Det er muligt at give feedback og eventuelle delresultater på de tilføjede prøver, men der kan kun
  indberettes én samlet karakter, som sendes tilbage til det administrative system. Derfor oprettes der med et prøveforløb automatisk en såkaldt karakterindberetningsprøve (kaldet Karakterindberetningen), hvor fra indberetning af karakterer skal ske.
 • Der kan oprettes delprøver som ikke kræver nogen bedømmelse

Se mere på vejledningen om at oprette og slette prøveforløb.


Sammensætning af prøveforløb

Hvordan kan et prøveforløb se ud?

 • Et prøveforløb kan se således ud:
  • Prøveforløbets navn (Balancering prøveforløb)
  • 3 tilføjede prøver (Balanceringer af elsystemer med storskal vindkraft, Balancering 2 og 3)
  • Karakterindberetningen

Ikonet for Karakterindberetningen på et prøveforløb

Hver prøve som er tilføjet et forløb har indberetningsikonet koblet med prøvetypeikonet
Fx er ikonet ovenfor en prøve uden tilsyn (PUT) som er tilføjet et prøveforløb
.


Bedømmeres rolle på prøveforløb

Bedømmer på Karakterindberetningen

 • Eksaminator på en Karakterindberetning kan afgive og indberette karakterer på Karakterindberetningen
 • Eksaminator som kun sættes på Karakterindberetningen får automatisk en rolle som observatør på de tilføjede delprøver
 • Hvis samme eksaminator fjernes fra Karakterindberetningen, fjernes vedkommende også som observatør fra delprøven

Eksaminator på en delprøve

 • har adgang til at læse besvarelser
 • kan give feedback og evt afgive delkarakterer (indberettes ikke til stads)
 • kan ikke se selve Karakterindberetningen, men delprøven står under overskriften Prøveforløb

Observatør på en delprøve kan det samme som eksaminator, men kan dog ikke afgive delkarakterer.

Se evt. nærmere i vejledningen for bedømmere om at afgive bedømmelser.


Eksaminatorer på karakterindberetningen

Indblik i delprøvers bedømmelse

Når eksaminator skal afgive en samlet bedømmelse på et prøveforløb (via karakterindberetningen), kan et overblik over delprøvernes (eventuelle) bedømmelse vises ved klik på ikonet med ‘burgermenuen’ ud for den pågældende studerende (se billede).
Her er adgang til eventuelle medbedømmernoter, til besvarelsen og til den eventuelt afgivne bedømmelse på delprøven


Indberetning og “arkivering” af delprøver med bedømmelse

Prøveforløb har en lidt kompliceret arkiveringslogik (dvs at prøverne flytter over i Alle prøver for bedømmerne) særligt efter indførelsen af delprøver uden bedømmelse. Den største udfordring handler om visning for observatører. Pt er logikken som følger:

Er man eksaminator på både indberetningen og delprøven (med bedømmelse) så gælder følgende logik:

 • Hvis der er afgivet et resultat på en delprøve, så bliver delprøven for eksaminator arkiveret sammen med indberetningsprøven så snart der er indberettet på indberetningsprøven
 • Hvis der ikke er afgivet et resultat på en delprøve, bliver eksaminator mødt med en dialog om at dette mangler men at delprøven vil blive arkiveret med indberetningen

Bemærk: Hvis en studerende mangler at modtage bedømmelse på en delprøve i dette prøveforløb, tildeles de resultatet “Arkiveret” på delprøven, når du indberetter den endelige karakter for den studerende.
Resultatet “Arkiveret” kan ikke ses af den studerende og bruges kun i Digital Eksamen for at undgå, du som bedømmer bliver påmindet om at afgive bedømmelse på delprøver for en studerende, der reelt er færdigbedømt.

Er man eksaminator på indberetningsprøven og observatør på delprøven (med bedømmelse) så vil delprøver pt ikke arkivere sig med indberetningsprøve, da en observatør ikke må give resultater på delprøver og dermed ikke kan tildele et A for arkiveret (se teksten ovenfor)


Indberetning og “arkivering” af delprøver uden bedømmelse

For delprøver uden bedømmelse er visningslogikken endnu ikke på plads for bedømmerne. Det vil sige, at delprøver desværre pt bliver hængende for bedømmere (under Ikke færdigbedømt) efter at den tilhørende indberetningsprøve er færdigbedømt. Dette skyldes, at arkiveringslogikken pt. er knyttet op på status “færdigbedømt”, som jo i sagens natur ikke er en status for en delprøve uden bedømmelse. Men der arbejdes på at rette op på dette.

Administrator Bedømmer