Introduktion

Digital Eksamen er et system, som varetager eksamensprocessen helt fra den fødes i det studieadministrative system som en eksamenstilmelding, prøven sættes op, den studerende afleverer, til at der er afleveret en bedømmelse tilbage til det studieadministrative system. Digital Eksamen er udviklet i samarbejde med videregående uddannelser i Danmark og anvendes på 7 af landets 8 universiteter. Dette sikrer, at systemet er målrettet videregående uddannelser i Danmark for at gøre arbejdsgangene så nemme og ressourcebesparende som muligt. Det videnskabelige personale på KU har rost Digital Eksamen i en artikel i universitetsavisen ved at udtrykke at systemet er et it-system hvor effektivisering rent faktisk er lykkedes til fordel for alle parter og hvor ressourcebesparelsen kommer alle til gavn.

Der er i Digital Eksamen 3 overordnede roller: Administratorer, Bedømmere og Studerende

Administratorer

Alle informationer på prøver kan leveres via datastrøm fra integrerende systemer som kursuskataloger, eksamensplaner, studieordninger m.m. De steder hvor de integrerende systemer ikke kan levere data, er det Administratorer som står for at tilrettelægge prøverne og justere indstillingerne, så de er korrekte. De skal blandt andet tage stilling til tidspunkter, dispensationer lokaler, hvilke bedømmere der har hvilke studerende og lignende.

Administratorerne er basalt set bindeleddet mellem alle de forskellige systemer, der bruges på institutionen og så den prøve, de studerende og bedømmerne faktisk præsenteres for.

Administratorer har adgang til alle prøver på de administrative enheder, de er tilknyttet. Det er således muligt at styre om administrator kun skal have adgang til prøver på et enkelt institut, et helt fakultet eller sågar alle prøver på hele institutionen.

Naviger til fanen Administratorer for at læse mere om dine muligheder som administrator.

Bedømmere

Bedømmere dækker både over eksaminatorer, interne medbedømmere og eksterne censorer. De har alle det til fælles, at de skal afgive et resultat for de studerende. Samtlige bedømmere har alle de samme værktøjer såsom onlineannotering, noter, feedback og resultatafgivelse, uanset om de er eksaminatorer eller censorer.

Bedømmere har kun adgang til de studerende, de er sat til at bedømme på prøven. Dette gør det nemmere at holde overblikket for bedømmeren, så der kan fokuseres på at afgive og indberette resultater.

Naviger til fanen Bedømmere for at læse mere om, hvordan du bruger Digital Eksamen som bedømmer.

Studerende

For studerende handler mødet med Digital Eksamen typisk om at tjekke eksamenstidspunkter og aflevere skriftligt materiale, som enten skal bedømmes for sig selv eller bruges til en mundtlig eksamen. Flowet for den studerende er altid det samme, så der hurtigt opnås tryghed ved systemet.

Studerende har kun adgang til de prøver, den studerende er tilmeldt via det studieadministrative system.

Naviger til fanen Studerende for at læse mere om, hvordan du bruger Digital Eksamen som studerende.