2. november 2023

Administrator

 • Flyttede funktioner
  • Knappen “Prøven er (u)synlig” er flyttet ud af Overblik og op på niveau med brødkrummen
  • Funktionerne Importér prøveindstillinger og Vis prøvelog er fortsat samlet i multibutton, men Importér prøveindstillinger er nu navnet på knappen
 • Forudsætningskrav kan importeres fra en prøve til en anden via importer prøveindstillinger (delprøver som forudsætningskrav importeres ikke)
 • Prøveloggen
  • Prøveloggen viser både nuværende værdi og tidligere værdi ved eventuelle ændringer (og om det er sat via integrationen)
  • Prøveloggen indeholder en søgefunktion, således at der kan søges efter specifikke indstillinger
 • Skift mellem fanerne Administrer prøver og Bedøm prøver fastholder prøvevisningen (hvis brugeren har en bedømmerrolle på prøven)
 • Der kan nu også sættes et minimum for antallet af medlemmer i en gruppe
 • Der er et nyt filter på fanerne bedømmere, studerende og besvarelser/bedømmelser som kan vise studerende med en mundtlig eksamen (kun prøver med publicerede planer)
 • Antal studerende vises nu på fanerne bedømmere, studerende og besvarelser/bedømmelser
 • Administrator kan definere rækkefølgen af faner på sin prøvevisning (det definerer visningen på alle prøver for den pågældende administrator). Aktiveres ved at holde musen over menuen og bruge linket nedenfor.
 • På en prøve kan det redigeres hvilken aktivitet som er hovedenhed på prøver lagt sammen af flere aktiviteter. Dette gøres på fanen overblik.
 • Det er muligt at fremsøge på baggrund af EKA koder på prøveoversigter
 • Forfattere
  • Det kan defineres at forfattere må redigere/sætte medbedømmere og opgavesæt, både som institutionssetting og lokalt på en prøve. Det bliver også muligt på institutionsniveau at definere om administrator må fravige institutionens default-setting på en prøve
  • Forfattere fremgår af prøveoversigterne under Personale
 • Bedømmere kan nu fordeles med et specifikt antal til hver bedømmer
 • Funktionen fordel studerende (under Alle Eksamensaktiviteter) er udvidet med muligheden at sortere på hold og dermed også at koble et eller flere hold til en prøve

Studerende

 • Studerende behøver ikke længere logge ind to gange ved brug af safe exam men kan nøjes med at logge ind i DE
 • Visning af bedømmelsesform på delprøver vises ikke længere for studerende, da det er forvirrende, hvis der f.eks. står “ingen bedømmelse”, når selve karakterindberetningen f.eks. er 7-trins skalaen

Bedømmere

 • Der kan printes en samlet plan for alle publicerede eksamensplan fra bedømmers forside
 • Forfattere kan tildele bedømmere til studerende (hvis tilvalgt på prøven/universitetet)
 • Forfattere kan tilføje opgavesæt på prøven (hvis tilvalgt på prøven/universitet)
 • Forfattere kan definere besvarelsesformater og bilagsmulighed på en prøve

Prøveforløb

 • Delprøver kan masseredigeres på samme måde som almindelige prøver

Prøver uden aflevering

 • Muligheden for kun at synliggøre prøven for bedømmere og ikke for studerende er blevet taget ud af multibutton og er et flueben til venstre for synlighedsknappen i brødkrummen, så den er nemmere at finde.

Tekstredigering (editor)

 • Der kan uploades flere pdf’er til ét opgavesæt
 • Hvis en studerende afleverer en tom editorbesvarelse opfattes det som en blank aflevering. Den studerendes kvittering vil afspejle dette
 • Hvis editor slås til på en prøve efter at der uploadet andet end pdf-dokumenter som opgavesæt, vil dette vises som et opmærksomhedspunkt på overblikssiden
 • Administrator kan inden eksamen afprøve opsætningen. Funktionen hedder “Test tekstredigering”
 • Der har på prøver med Safe Exam Browser været udfordringer med at identificere, hvilke skjulte undersider en given web-ressource bruger. Der findes en del forskellige programmer og browsertilføjelser til at undersøge dette. Vi opfordrer vore kunder til at undersøge, hvilken løsning der passer bedst på deres institution. På Arcanic bruger vi dette værktøj: URL-checker

Eksamensplan

 • Fastlagte tidspunkter
  • På pagineringen over selve eksamensplanen vises lokale og dato for eksamensdagen via en mouseover
  • Eksamensplanen kan eksporteres før den publiceret
  • Dato for eksamensplan kan ændres via pilene som omkranser visning af dato
  • Fordeling af alle studerende på eksamensplan kan fortrydes via én knap
  • Publicering af eksamensplan med ændrede tider på synlige prøver sender notifikationsmail til de studerende
  • Antal tegn for lokale udvides fra 32 til 55 tegn
 • Rækkefølge
  • Layout er ændret til at ligne “Fastlagte tidspunkter”
  • Når der oprettes en dag, så kan der oprettes en eller flere blokke af forskellige varighed
  • Dagen kan kopieres
  • Studerende kan enten fordeles automatisk eller trækkes ind i de forskellige blokke
  • Planen kan ikke publiceres uden angivet lokale
 • Tider via integrationen
  • Der kan sendes tider med integrationen

Mail

 • Der sendes ikke mail til administrator om manglende synliggørelse af prøve hvis der ikke er nogen tilmeldinger på prøven

Øvrige ændringer/rettelser

 • Det rettes at linknavn på opgavesæt kan stå alene, uden at der reelt set er lavet et rigtigt link.
 • Hvis prøver – hvoraf bare én har Pure slået til – masseredigeres, så skal det ikke være muligt at kunne fjerne de obligatoriske felter
 • Rettelse af masseredigering ift. besvarelsesinformation (https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/24264)
 • Sprog sat i DE følger over med til Editor (https://devu.arcanic.dk/Issue/Issue/24132)
 • Devu ønske https://devu.arcanic.dk/Issue/Issue/24408 betragtes som en bug i stedet for et udviklingsønske. Null værdi (dansk) vedr. eksamenssprog sættes til DK i rapporten Prøveoverblik.
  I samme sag var der spørgsmål til hvad der afgør de sprog som vises i Prøveoverblik. Eksamenssprog kommer fra de studerendes tilmeldinger. Hvis sproget er sat til engelsk. så vil det fremgå af prøvedata og dermed også af rapporten. Dog gælder at hvis bedømmerne angiver eksamenssprog til dansk når de indberetter, så stemples dette sprog tilbage på tilmeldingerne (grundet karakterindberetning) og dermed vil det også blive ændret i rapporten.