MCQ, overblik og bedømmelse

Generelt om MCQ

 • Arcanics MCQ løsning tilbyder en enkel opsætning og afvikling af MC spørgsmål
 • Løsningen er sømløst knyttet til Digital Eksamen
 • Modulet indeholder den traditionelle one-best-answer logik, men tilbyder også mulighed for en mere manuel opsætning af et spørgsmålsark, hvor der skal tages stilling til point (anbefales ikke til eksamensbrug). Læs mere i vejledningen Oprettelse af MCQ.

Bedømmelsesoverblik

Ved bedømmelsesperiodens start har bedømmer adgang til:

 • MCQ overblik (hvorfra der kan overføres MCQ score til DE)
 • Mulighed for automatisk at angive karakter på baggrund af overførte point
 • Pdf udgaver af MCQ besvarelserne (enten alle besvarelser eller én studerende ad gangen via annotering)
 • Plagiatstatus (NB kun relevant hvis der udelukkende er valgt fritekstspørgsmål)
 • Visning af MCQ score (hvis disse er overført fra MCQ overblikket)

MCQ overblik

 • Få overblik over
  • antal og besvarelser
  • score og fordeling
  • spørgsmålenes kvalitet
   (kun ved ark med automatisk scoring)
 • Eksporterer svar (excel)
  til videre behandling af data
 • Overføre scorer til Digital Eksamen
  Ved klik på Overføre resultater, indsættes
  score ud for den studerendes besvarelse i
  Digital Eksamen

Automatisk karakterfordeling på baggrund af point

Det er muligt at definere hvordan points skal korrespondere med bedømmelse både for 7-trins skala og bestået ikke bestået

 • Vælg intervallerne og klik på Tildel karakter
 • Herefter skal du indberettet bedømmelserne