Bedømmer

For bedømmerne er det vigtigt, at platformen understøtter de forskellige nødvendige eksamensformer, således at afprøvningen af de studerende sker på fagets præmisser. I Digital Eksamen kan bedømmere lave annoteringer, uploade noter, afgive karakterer, give feedback mv.

Se vejledninger for bedømmere her.