Afgive og frigive feedback


Feedback overblik

 • Feedback kan afgives på alle almindelige prøver og på delprøver i et prøveforløb.
 • Der kan afgives individuel og/eller fælles feedback
 • Der må ikke gives feedback på indberetningsprøver, da de studerende ikke kan se disse. Der arbejdes på en fornuftig løsning.

Vær opmærksom på følgende ift frigivelse af feedback til den studerende (dvs at de studerende kan se feedback’en), når bedømmer afgiver feedback

 • på almindelige prøver frigives feedback automatisk, når resultatet er indberettet til Stads
 • på almindelige prøver hvor der er ændret bedømmelsesform til uden bedømmelse (bemærk: dette er slået fra som mulighed for nogle kunder efter ønske) frigives eventuel feedback ved klik på “Offentliggør feedback”
 • på delprøver (i prøveforløb) med bedømmelse frigives feedback ved at klikke på “Gem delresultat” (da der ikke indberettes bedømmelse til Stads på delprøver)
 • på delprøver (i prøveforløb) uden bedømmelse frigives eventuel feedback ved klik på “Offentliggør feedback”

Du kan afgive individuel og/eller fælles feedback (fælles vil sige til alle de studerende, som du skal bedømme)

 • Du kan indsætte fritekst
 • Du kan vedhæfte filer
 • Du kan vælge at dele eventuelt annoterede pdf med studerende

Feedback individuelt

 • Klik på Tilføj ud for den studerende
 • Udfyld herefter i feedback fritekstfeltet

 • Hvis du har tilføjet bemærkninger til besvarelsen via annoteringsværktøj og vil dele den annoterede pdf med studerende, tjekkes dette i boksen

 • Har du oprettet et dokument med bemærkninger, kan disse filer uploades her

Fælles feedback

 • Klik på Afgiv fælles feedback
 • Udfyld på samme måde som ved individuel feedback, bemærk dog at funktionen
  “del din annoterede pdf” i sagens natur ikke er aktiv på fælles feedback

Bedømmere