Prøveforløb, bedømmere/admins


Hvad er et prøveforløb?

Prøveforløb er en mulighed for at koble flere enkeltstående helt almindelige prøver sammen i ét samlet forløb.
De studerende kan således tage flere prøver på én tilmelding.

Det er muligt som eksaminator at give feedback og evt. karakterer på de tilføjede prøver (dette afhænger af om administrator har fravalgt bedømmelse på delprøverne), men der kan kun indberettes én ”rigtig” karakter, som sendes tilbage til det administrative system. Derfor oprettes der med et prøveforløb automatisk en såkaldt karakterindberetningsprøve (kaldet Karakterindberetningen), hvorfra indberetning af karakterer skal ske.


Sammensætning af prøveforløb

Hvordan kan et prøveforløb se ud?

 • Et prøveforløb kan se således ud:
  • Prøveforløbets navn (Balancering prøveforløb)
  • 3 tilføjede prøver (Balanceringer af elsystemer med storskal vindkraft, Balancering 2 og 3)
  • Karakterindberetningen
Ikonet for Karakterindberetningen på et prøveforløb
Hver prøve som er tilføjet et forløb har indberetningsikonet koblet med prøvetypeikonet
Fx er ikonet ovenfor en prøve uden tilsyn (PUT) som er tilføjet et prøveforløb
.

Bedømmeres rolle på prøveforløb

Bedømmer på Karakterindberetningen

 • Eksaminator på en Karakterindberetning kan afgive og indberette karakterer på Karakterindberetningen
 • Eksaminator som kun sættes på Karakterindberetningen får automatisk en rolle som observatør på de tilføjede delprøver
 • Hvis samme eksaminator fjernes fra Karakterindberetningen, fjernes vedkommende også som observatør fra delprøven

Eksaminator på en delprøve

 • har adgang til at læse besvarelser
 • kan give feedback og evt afgive delkarakterer (indberettes ikke til stads)
 • kan ikke se selve Karakterindberetningen, men delprøven står under overskriften Prøveforløb

Observatør på en delprøve kan det samme som eksaminator, men kan dog ikke afgive delkarakterer.

Se evt. nærmere i vejledningen for bedømmere om at afgive bedømmelser.


Eksaminatorer på karakterindberetningen

Indblik i delprøvers bedømmelse

Når eksaminator skal afgive en samlet bedømmelse på et prøveforløb (via karakterindberetningen, kan et overblik over delprøvernes (eventuelle) bedømmelse vises ved klik på ikonet med ‘burgermenuen’ ud for den pågældende studerende (se billede).

Bedømmere

Administrator