28. april 2022

Systemindstillinger og administrative værktøjer

 • Redigering og tilføjelse af besvarelsesinformationer er tilføjet som en ny fane under Systemindstillinger
 • Der er oprettet et administrativt værktøj, hvor plagierede besvarelser kan hentes ved at indtaste external id (dette id kan ses når der logges ind i Urkund/Ouriginal). Det som skal indtastes er begyndelsen af indsender id, men med et indsat _fileid_
  Det indtastede id skal indtastes således for fx AU: AU DE_AUprod_fileId_11111. Dette henter besvarelsen ned på din computer. Se evt. mere her nederst på siden
 • Systemtekster som kommer til med denne release kan ses her i excel-format (og kan redigeres af udvalgte administratorer under Administrative værktøjer og Systemindstillinger direkte i DE). Ændringer af tekster i DE slår igennem med det samme i systemets grænseflade

Projektbibliotek (Pure, Curis)

 • Aflevering til projektbiblioteket ligger fremover som en fane inde i afleveringsflowet – ikke som en knap på kvitteringssiden.
 • Det er muligt at undlade aflevering til projekbiblioteket og gå direkte til DE aflevering, hvis kommunikationen mellem DE og projektbiblioteket af en eller anden grund ikke fungerer. Den studerende har efterfølgende – via sin kvittering – mulighed for at gå til projektbiblioteket og indtaste de nødvendige oplysninger
 • Det bliver en institutionsspecifik setting om administratorer skal se (og have mulighed for at ændre) tjekboksen ift. frivillighed på afleveringer. Default er den synlig, med mindre andet tilvælges


Lodtrækning på mundtlige prøver (Prøver uden aflevering)

 • Der kan opsættes forberedelsestid
 • Der kan sættes lodtrækning op på prøver, hvor mundtligt forsvar er slået til. Default er som almindelige opgavesæt manuel tildeling, men på PUA kan der vælges lodtrækning
 • Der kan defineres regler for lodtrækning, herunder hvornår de studerende skal have adgang til spørgsmålet

MCQ

 • Hvis arket indeholder et fritekstspørgsmål, udstilles en pdf i DE, således at arket kan plagiattjekkes (hvis tilvalgt på prøven)
 • Der er i MCQ-efterbehandling for bedømmerne indsat definitioner for Sværhedsgrad, Afvigelse og Korrelation
 • Der kan laves en karakterfordeling på MCQ, således at bedømmer kan angive hvilke MCQ-resultater der skal give hvilke karakterer og indsætte disse som karakterer
 • De studerende kan inde fra selve MCQ-prøven markere at de ønsker at aflevere blankt

Indbygget tekstredigeringsværktøj (besvarelse direkte i Digital Eksamen)

 • Den studerende kan via en editor besvare en eksamensopgave direkte i Digital Eksamen, hvilket muliggør brugen af lockdownbrowser til skriftlige eksamener
 • Den studerende kan tegne og indsætte billeder og bruge webcam til at fotografere noter
 • Den studerendes aflevering omdannes automatisk til PDF

Forudsætningskrav

 • Det er muligt at tilvælge forudsætningskrav på en prøve fra prøvedatafanen. Gør man dette vises en ny fane, hvor forudsætningskrav kan sættes op.
 • Forudsætningskrav udfyldes manuelt af eksaminator/eksamensadministrator. Hvis ikke studerende lever op til kravene, kan den studerende ikke tilgå prøven.
 • Det kan sættes op på en enkeltstående prøve eller på et prøveforløb

Særligt for administratorer

 • Masseoprettelse af opgavesæt bliver muligt fra fanen Opgavesæt, hvor flere opgavesæt kan indtastes eller kopieres ind
 • Brugeroprettede mails på fanen e-mails kan markeres med “send til mig selv” og sendes til den administrator som har afsendt mailen
 • Individuelle tider på studerende vises for administratorer som et lille ur-ikon efter de studerendes studienummer på studerende-fanen. Tiderne vises som mouseover
 • Vælg alle-funktionen på bedømmerfanen bliver nu tydeligere med en tjekboks ud for bedømmernavnet (tidligere skulle man trykke på navnet)
 • På besvarelsesfanen i aktivitetsloggen vises i parentes den dato som bedømmer har valgt som indberetningsdato
 • De studerende kan fordeles i grupper på baggrund af enten antal ønskede grupper eller antal ønskede gruppestørrelser. Dette gøres fra multibutton Redigér studerende på fanen studerende
 • På prøver med fri gruppedannelse tilladt er det muligt at markere et maksimum for antal gruppemedlemmer. De studerende kan således ikke tilføje flere medlemmer end det angivne
 • Stadsgrupper omdøbes til “faste eksamensgrupper” og de kan nu også laves manuelt i interfacet
 • Det er muligt på prøvedatafanen at markere, at bilag ikke er tillladt som en del af besvarelsen
 • Administrator kan til/fravælge brugen af pinkode på stedprøver (setting dvs kunderne afgør om boksen skal være markeret default)
  Ovenstående kan også sættes via datastrømmen
 • Optimering af masseredigering af eksamensadministratorer og bedømmere
 • Der er etableret genveje (hotkeys) svarende til fanebladene (ALT + 1 åbner fx Overblikssiden, ALT+2 åbne Prøvedata mv) . Dette blev i maj 2022 ændret til Alt Shift
 • DE husker den markering man har under Bedømmerfanen ved ”Vis studerende i liste”
 • Det er blevet lavet til en setting på om man som admin skal kunne se og downloade de studerendes uploadede filer før de har besvaret

Særligt for bedømmere

 • Eksaminator kan på indberetningsprøven se (eventuelle) karakterer på besvarelser på delprøver og kan via denne dialog afgive den endelig karakter på indberetningsprøven
 • Forbedring af dialog vedr. feedback og resultatregistrering på delprøver uden bedømmelse
 • Ved download af besvarelser prefixes filnavne med studienummer ved (gælder ikke for anonyme prøver)
 • Der er etableret genveje (hotkeys) for bedømmernes grænseflade (ALT+1 henter alle besvarelser, Alt+2 eksporterer de studerende, Alt+3 Afgiv fælles feedback, Alt+4 Viser eksameninformation, Alt+5 Vis detaljer for alle besvarelser). Dette blev i maj 2022 ændret til Alt Shift

Særligt for studerende

 • De studerende får vist hvor meget tid der resterer af en prøve (dvs. frem til prøveslut inklusiv eventuel individuel tid)

Øvrige ændringer

 • Revideret design på indlogningssiden

Rettelser af fejl

 • Eksamensnumre for admins mangler fanen besvarelser på anonyme prøver (AU,KU og SDU deprodfejl 23799)
 • Angivelse af lokaler på Mundtlig Forsvar overholder ikke brugerens brug af upper case (KU deprodfejl 23805)
 • Problemer med CSV-import af karakterer (KU, deprodfejl 23816)
 • Fejl i afslutningsrapporter (KU, deprodfejl 23821)
 • Forsiden i afleveringer ligger for sig ved zip-download (KU og SDU, deprodfejl 23838)
 • Manglende udfyldelse af datastrømsfeltet ErPureValgfritIntegration kan give problemer ved manuel ændring af prøvedata (KU, deprodfejl 23847)
 • Indberetningsprøven på prøveforløb hænger selvom delprøver er færdigbedømt (AAU, deprodfejl 23848)
 • Censurform afspejles ikke på forsiden under Fordeling af bedømmere (RUC deprodfejl 23849)
 • Manglende reference til prøver hvis der ikke er indtastet et dansk prøvenavn (SDU, deprodfejl 23855)
 • Besvarelsesloggens status Ikke-færdigbedømt skal trumfe færdigbedømt