Annotering

Som bedømmer kan du annotere i den studerendes besvarelse som en del af den feedback, du ønsker at give.

Det kræver dog, at den studerende ikke selv har afleveret sin besvarelse som en annotering i opgavesættet. Det er derfor vigtigt at kommunikere til de studerende, at de ikke skal lave deres besvarelse som annotering.

  • Hvis besvarelsen er afleveret som en annotering direkte i opgavesættet, er der en risiko for at det indbyggede annoteringsværktøj (som bedømmeren skal benytte) ikke viser den studerendes bemærkninger og så kan besvarelsen se tom ud.
  • Det afhænger af hvilket værktøj den studerende har brugt og da mulighederne her er mange, er annotering af allerede annoterede dokumenter slået helt fra, så der ikke hersker tvivl om den studerende reelt har en besvarelse.
  • Bedømmer er i sådanne tilfælde nødt til at downloade besvarelsen på almindelig vis og evt. annotere via eget værktøj.

Annotering i Digital Eksamen

  • Annotering sker ved at klikke på”Åbn besvarelse”
  • Herefter åbner den studerendes besvarelse, hvorpå der kan kobles “sticky notes” og frihåndstegning.
  • Der kan navigeres mellem de forskellige besvarelser, som bedømmeren er blevet tildelt og gives bedømmelse (bedømmelsen er ikke endelig førend der er klikket på indberet “bedømmelser”
  • Der gemmes automatisk.

Bedømmere