Eksamenssprog

Visning af eksamenssprog på prøvers overbliksfane kommer fra de studerendes tilmeldinger. Er der fx tilmeldinger med både dansk og engelsk sprog, så vil eksamenssproget på prøven vise både dansk og engelsk.

Gammel logik

Der har frem til nu være en logik og en aftale om at blanke værdier og andre ugyldige sprog på de studerendes tilmeldinger er blevet “oversat” i Digital Eksamen til dansk. Men det har skabt nogen forvirring samtidigt med at der faktisk er et behov for at kunne fravælge sprog på nogle prøver (fordi det fx ikke skal angives på eksamensbevis)

Derfor vil logikken på Digital Eksamen fra og med april releasen 2024 være at I altid skal sende gyldige sprog eller gyldige værdier.

Ny logik

  • Ugyldige sprog (fx et ukendt sprog) oversættes ikke længere til dansk
  • På tilmeldinger hvor der ikke ønskes sat et sprog i DE sendes værdien ““ (tom streng), som altså bliver en gyldig værdi

Visning for administratorer

  • Sendes der et ugyldigt sprog så vil prøvens eksamenssprog for administrator vises med “Sprog ikke angivet”
  • Sendes en blank værdi vil der stå “Fravalgt”

Visning for studerende

  • Studerende som har tilmeldinger med et ugyldigt eksamenssprog vil slet ikke se linjen eksamenssprog under eksamensinformationer på deres prøve
  • Studerende som har tilmeldinger med værdien blank (fravalgt) vil under eksamenssprog ikke se linjen eksamenssprog under eksamensinformationer på deres prøve
  • Studerende som har tilmeldinger med et gyldigt sprog vil se det pågældende sprog under deres eksamensinformation

Visning for bedømmer ved indberetning af karakter

  • Bedømmer vil for studerende med et ugyldigt sprog blive mødt med en select-box, hvor der står “Angiv sprog”. Bedømmer skal her angive et gyldigt sprog/gyldig værdi
  • Bedømmer vil for studerende med “” i sprog (altså tom streng) se “Fravalgt” som default visning
  • OBS Der skal være sat et gyldigt sprog eller værdi, inden bedømmere kan indberette en karakter. Her bliver “” (tom streng) “Fravalgt” også en gyldig værdi