Overblik

Denne fane giver dig et overblik over prøven og status for de informationer som kræves på prøven. Nedenfor gives forklaringer til nogle udvalgte. Enkelte kan redigeres fra overblikssiden, mens de øvrige skal sættes op på de respektive faner.

Du kan definere rækkefølgen af fanebladene ude i venstre side ved at holde musen hen over et vilkårligt faneblad og klikke på Redigér rækkefølge. Rækkefølgen kan altid gendannes og er samme visning for alle dine prøver

Synlig/usynlig

 • Allerøverst i højre side (på brødkrumme-niveau) kan du se om prøven er synlig eller ikke synlig.
  Det vil sige du kan altid se status på prøven uanset den fane du befinder dig i
 • Du kan kun synliggøre en prøve, hvis der er sat tider på prøven

 • På den særlige type prøve Prøve uden aflevering kan du markere om prøven kun skal være synlig for bedømmere

Selve Overbliksfanen

Generelt viser en grøn checkmarkør, at de nødvendige informationer er sat på prøven og at den er klar til afvikling. Dog gælder det særligt for opgavesæt, at en grøn markør ikke er det samme som at der er knyttet et opgavesæt, da nogle prøver ikke kræver et uploaded opgavesæt.

Fra fanen kan du bl.a. se følgende:
(Vær opmærksom på at visse informationer ikke kan ændres, hvis der allerede er afleveringer på prøven):

 • Se Prøveloggen (viser ændringer lavet på prøven)
 • Importere prøveindstillinger fra en anden prøve
 • Slette en prøve (hvis der ikke er afleveringer)

 • Hvis der er foretaget ændringer i prøvedata fremgår både de oprindelige og de nye værdier. Enten ved at holde musen henover data eller ved at klikke på Vis alle logdetaljer
 • Du kan også “pinne” detaljer for særlige aktiviteter
 • Der kan også søges i loggen
 • Se eksamensinformationen
  Her fremgår bl.a. prøvenavn, termin, censurform, eksamenssprog
  Læs mere om eksamenssprog her
 • Se at prøvedata er sat op på prøven
 • Se at de korrekte bedømmere (ift censurform) er sat på selve prøven
 • men de er ikke tildelt studerende endnu (derfor det røde minus)

Administrator