Overblik

Denne fane har til formål at give dig et statusoverblik over alle de andre faner og samlet set give information om den prøve, du har tilgået. Nedenfor gives forklaringer til nogle udvalgte.

Fra fanen overblik har du nogle redigeringsmuligheder (Du skal dog være opmærksom på at visse funktioner ikke kan anvendes fx hvis der allerede foreligger prøvebesvarelser)

  • Du kan f.eks. gøre en prøve synlig/ikke synlig
  • Vise prøveloggen (viser de ændringer der er foretaget på prøven
  • Importere prøveindstillinger fra en anden prøve
  • Slette en prøve
  • Hvis der er tale om en Prøve uden aflevering, er der mulighed for at markere at prøven ikke skal vises for studerende, når den synliggøres.
    Prøven er så kun synlig for underviserne, hvis den synliggøres
  • Når en boks har en grøn checkmarkør, er indstillingerne (her prøvedata) godkendte og klare til brug.
  • Bedømmere på selve prøven iht. censurformen er godkendt, men fordelingen på de studerende er ikke foretaget – derfor er der et rødt minus

Administrator