Studerende

Gruppedannelse – manuelt og automatisk

Hvis de studerende skal kunne aflevere i grupper skal administrator på prøvedata og sætte ‘Afleveringsforhold’ til “Fri gruppedannelse tilladt” eller ”Tvungen eksamensgruppe”. Husk at trykke ‘Gem’ i bunden af siden for at lade ændringerne træde i kraft.
(Vælges ‘Fri gruppedannelse tilladt’, indstilles antallet af maksimum per gruppe direkte i fanen prøvedata)

Bemærk at ‘Afleveringsforhold’ ikke kan ændres, hvis studerende allerede har afleveret en opgave.

Tilbage til fanen ‘Studerende’ kan administrator nu danne grupper.

Man kan vælge alle studerende og trykke på pilen på knappen ‘Redigér studerende’ og vælge ‘Fordel studerende på grupper’. I dialogboksen vælges at hver gruppe skal have 4 studerende. Husk at trykke ‘Opret grupper’. Tilbage i oversigten kan man se, at de studerende er placeret i grupper.

I dialogboksen kan man vælge mellem et fast antal grupper eller et fast antal studerende i hver gruppe.

Der er mulighed for at redigere de enkelte grupper efter gruppedannelsen. Dette gøres ved at vælge en gruppe og klikke på pilen i ‘Rediger studerende’ og vælge ‘Rediger gruppe’. Her er der både mulighed for at fjerne og tilføje gruppemedlemmer eller at opløse gruppen. Husk at afslutte med ‘Gem’.


Ekstra tid til studerende

Her er der mulighed for at give studerende ekstra tid til prøven. Vælg de studerende som skal have ekstra tid, og klik på knappen ‘Redigér studerende’ i bunden.
I dialogboksen sættes der flueben i ‘Angiv individuel tid manuelt’. Herefter dukker datobokse op, hvor den individuelle tid kan redigeres (denne tid er gældende for alle de valgte studerende).

Her tildeles to studerende en individuel tid for prøven på i alt 5 timer. Afslut ved at klikke på ‘Gem’.

Fjerne studerende fra prøveforløb

Det er muligt undervejs i forløbet at fjerne én eller flere studerende fra en prøve. Dette gøres ved at vælge de studerende som skal fjernes og trykke ‘Redigér studerende’.

I dialogboksen skal man nu fjerne fluebenet i ”Brug prøvens afleveringsmetode” og vælge ”Må ikke aflevere (prøven usynlig for studerende)” under ‘Afleveringsmetode’ i drop-down menuen.

Tilbage i oversigten kan man under ‘Bemærkninger’ se, hvem der er fjernet fra prøven.


Fri gruppedannelse tilladt

Fra fanen prøvedata kan de studerendes afleveringsforhold sættes til ‘Fri gruppedannelse’. Her vil man have mulighed for at tilvælge nogle forhold samt sætte deadline for gruppedannelse og maximum antal gruppemedlemmer.

Administrator