Mundtligt eksamen/eksamensplan (overblik)

Hvis der er mundlig eksamen på en prøve kan dette sættes på fanen Mundtlig Eksamen.

Valgmuligheder

Der er 3 valgmuligheder på fanen Mundtlig Eksamen, hvor den første skal beholdes, hvis der er ikke mundtlig eksamen på prøven. De 2 øvrige er:

  • Studerende skal eksamineres på fastlagte tidspunkter er den mere avancerede måde at lave en eksamensplan på
  • Studerende skal op i rækkefølge som er den oprindelige måde at sætte tider på

Fastlagte tidspunkter (link til vejledning)

Denne mulighed indeholder den mere avancerede måde at opsætte en eksamensplan, hvor der kan laves skabeloner, som kan kopieres til flere dage.

OBS:  Hvis du er begyndt at oprette en eksamensplan med "Fastlagte tidspunkter", så slettes data, hvis du starter forfra med et andet valg

Rækkefølge (link til vejledning)

Denne mulighed er den oprindelige måde at sætte tider på, hvor du kan markere de studerende og sætte tider, lokaler og dage. Her kan du også fortryde dit valg og enten enten helt fravælge mundtlig eksamen eller vælge fastlagte tidspunkter eller integration.

OBS: Hvis du er begyndt at sætte tider/oprette en plan via "Rækkefølge", så slettes data hvis du starter forfra med et andet valg

Data via integration

Denne valgmulighed vil blive mulig fra og med november 23 releasen. Dette vil kunne vælges, hvis institutionen sætter tider i et andet system og via en webservice ønsker at DE skal modtage tiderne. Tider som kommer med integrationen vil dog godt manuelt kunne overskrives i Digital Eksamen.

Administrator