Mundtligt forsvar/eksamensplan (overblik)

Hvis der er mundligt forsvar/mundtlig eksamen på en prøve kan dette sættes under fanen Mundtlig forsvar.

Valgmuligheder

Der er 3 valgmuligheder på fanen Mundtlig forsvar, hvor den første skal beholdes, hvis der er ikke mundtlig forsvar/eksamen på prøven. De 2 øvrige er:

  • Studerende skal eksamineres på fastlagte tidspunkter er den mere avancerede måde at lave en eksamensplan på
  • Studerende skal op i rækkefølge som er den oprindelige måde at sætte tider på

Fastlagte tidspunkter (link til vejledning)

Denne mulighed indeholder den mere avancerede måde at opsætte en eksamensplan, hvor der kan laves skabeloner, som kan kopieres til flere dage.

Klik på “Opret eksamensplan” for at oprette en skabelon til at definere tider, sted og fordeling af studerende. Hvis du fortryder dit valg kan du enten helt fravælge mundtlig forsvar/eksamen ved at vælge den første mulighed, alternativt vælge en rækkefølge

OBS:  Hvis du er begyndt at oprette en eksamensplan med "Fastlagte tidspunkter", så slettes data, hvis du starter forfra med et andet valg

Nærmere vejledning for opsætning kan findes her

Rækkefølge

Denne mulighed er den oprindelige måde at sætte tider på, hvor du kan markere de studerende og sætte tider, lokaler og dage. Her kan du også fortryde dit valg og enten enten helt fravælge mundtlig forsvar/eksamen eller vælge fastlagte tidspunkter eller integration.

OBS: Hvis du er begyndt at sætte tider/oprette en plan via "Rækkefølge", så slettes data hvis du starter forfra med et andet valg

Se nærmere vejledning for opsætning her

Data via integration

Denne valgmulighed vil blive mulig fra og med april 23 releasen. Dette vil kunne vælges, hvis institutionen sætter tider i et andet system og via en webservice ønsker at DE skal modtage tiderne. Tider som kommer med integrationen vil dog godt manuelt kunne overskrives i Digital Eksamen.

Administrator