Mundtligt forsvar

Eksamensplanen kan leveres fra et integrerende system via webservice. Ønsker eksamensadministrator derimod selv at udfærdige eksamensplanen, kan dette gøres i Digital Eksamen under fanen ”Mundtligt forsvar” på den mundtlige prøve. Såfremt dette ønskes, skal der først og fremmest sættes flueben i ”Denne prøve har mundtligt forsvar”. Herefter vælges de studerende, man ønsker at lave eksamensplan for. Det er muligt at vælge alle ved at klikke øverste checkboks over listen af studerende, som vist nedenfor.

Bemærk, at man kan vælge mellem at tildele separate tider til de enkelte studerende eller lade tiderne fordele sig som gruppeeksamener.

Herefter klikkes der på pilen i multibutton “Sæt eksamenstider”, og der vælges ”opret eksamensplan”. Herved starter en wizard som fordeler de studerende ud på de dage, som eksamensadministrator definerer. Denne vil blive gennemgået i det følgende.

Vælg “Opret eksamensplan” for at påbegynde wizard.

Indstil eksamenstid per studerende og tilføj et eksamenslokale. Hvis der tilvælges forberedelsestid umiddelbart før eksamen, skal der ligeledes indstilles forberedelsestid samt forberedelseslokale.

En eksamensplan kan strække sig over flere dage, og dine indstillinger vil i det tilfælde gentage sig over de forskellige dage. Overvej dette når du vælger starttidspunkt for første eksamen og tilføjer pause(r). Det er muligt at slette en pause ved at klikke på krydset ud fra enheden. Bemærk desuden Tilbage-knappen, der gør det muligt at gå tilbage i processen og rette undervejs.

I dette tilfælde strækker den samlede eksamenstid sig blot over en time, og det er derfor kun nødvendigt med en enkelt dato for at afvikle eksamensforløbet. Tilføj dato ved at klikke på ‘Tilføj dato’ og slet dato ved at klikke på krydset ud fra den dato, du ønsker at slette. De studerende vil herefter blive fordelt på en eksamensplan.

Eksamensplanen er nu klar. Hvis du er tilfreds med resultatet, afslutter du ved at trykke ‘Gem’.

Under fanen ‘Mundtlig forsvar’ vises nu eksamensplanen.

Administrator