Mundtlig eksamen/eksamensplan (overblik)

Mundlig eksamen sættes på fanen Mundtlig Eksamen.

Valgmuligheder

Der er 4 valgmuligheder på fanen Mundtlig Eksamen, hvor den første skal beholdes, hvis der er ikke mundtlig eksamen på prøven. De 3 øvrige er:

  • Studerende skal eksamineres på fastlagte tidspunkter er den mere avancerede måde at lave en eksamensplan på
  • Studerende skal op i rækkefølge
  • Eksamensplan indlæses via integrationen (og kan tilpasses manuelt)

Fastlagte tidspunkter (link til vejledning)

Denne eksamensplan giver mulighed for at definere faste tidspunkter, som kan tildeles studerende

OBS: Hvis du er begyndt at oprette en eksamensplan med “Fastlagte tidspunkter”, så slettes data, hvis du starter forfra med et andet valg

Rækkefølge (link til vejledning)

Denne mulighed benyttes, hvis de studerende skal op i rækkefølge på en given dag og et givet starttidspunkt og dermed ikke har et individuelt fastlagt tidspunkt.

OBS: Hvis du er begyndt at sætte tider/oprette en plan via “Rækkefølge”, så slettes data hvis du starter forfra med et andet valg

Eksamensplan indlæses via integrationen (og kan tilpasses manuelt)

Dette vælges, hvis institutionen sætter tider i et andet system og via en webservice ønsker at DE skal modtage tiderne. Tider som kommer med integrationen vil dog godt manuelt kunne overskrives i Digital Eksamen.

Administrator