Prøvedata

Her skal du sætte praktiske data prøven hvad angår tidspunkter og afleveringsforhold.

  • Du skal både indstille et tidspunkt for eksamensstart/-slut og bedømmelsesstart/-slut.
    Bedømstart skal altid ligge efter prøvesslut med undtagelse af prøver uden aflevering som ikke er bundet af disse krav.

  • Der er en række påkrævede data, du skal tage stilling til. Sæt hak ved checkbokse ud fra de funktioner, du ønsker at benytte.
  • Husk at afslutte ved at trykke på den blå ‘Gem’ knap nederst på siden!
  • Nogle funktioner kræver, at du tilføjer en dato eller vælger et antal.
    Graceperiode slået til giver mulighed for at studerende kan aflevere efter tidsfristen

Læs mere om:

Administrator