Prøvedata

Her skal du indstille de mest praktiske ting for prøven hvad angår tidspunkter og afleveringsforhold.

Du skal både indstille et tidspunkt for eksamensstart/-slut og bedømmelsesstart/-slut. Bedømstart skal altid ligge efter prøvesslut med undtagelse af prøver uden aflevering som ikke er bundet af disse krav.

Der er en række påkrævede data, du skal tage stilling til. Sæt hak ved checkbokse ud fra de funktioner, du ønsker at benytte. Husk at afslutte ved at trykke på den blå ‘Gem’ knap nederst på siden!

OBS: Med november 2022 releasen er nogle indstillinger flyttet til en egen fane Sikkerhed. Det drejer sig om safe-exam, ITX flex overvågning, pinkode og plagiattjek

Nogle funktioner påkræver, at du tilføjer en dato eller vælger et antal. Graceperiode slået til giver mulighed for at studerende kan aflevere efter tidsfristen (dette kan lette arbejdet for supporten).

Læs mere om:

Administrator