Prøvedata

Her skal du sætte praktiske data prøven hvad angår tidspunkter og afleveringsforhold. Nedenfor er nogle udvalgte forklaret.

  • Du skal både sætte et tidspunkt for eksamensstart/-slut og bedømmelsesstart/-slut.
  • Bedømstart skal altid ligge efter prøvesslut med undtagelse af prøver uden aflevering som ikke er bundet af disse krav.

Bemærk at den studerende vil få en “afleveret for sent” markering, hvis aflevering sker efter prøveslut, men kan aflevere helt frem til bedømsslut. Besvarelsen skal dog manuelt frigives til bedømmelse af administrator

  • Afleveringsforhold: Individuelt eller i grupper
  • Der kan sættes minimum/maximum på størrelsen af grupper
  • Du kan give mulighed for aflevering af store filer og definere tilladte besvarelsesformater

  • Graceperiode slået til giver mulighed for at studerende kan aflevere efter tidsfristen (uden at blive markeret som over deadline)
    OBS Graceperiode er overordnet set et tilvalg på dit universitet. Det vil sige
    • det kan være slået helt fra, så det ikke kan tilvælges
    • det kan vises som en mulighed på en prøve
    • det kan være markeret som default med x antal minutter (som dog kan justeres på prøven)
  • Pure kan slås til (hvis dit universitet har en integration til Pure, biblioteksservice til publicering af besvarelser)
    Se nærmere om Pure her

Læs mere om:

Administrator