Tilknytte bedømmere til prøver

 • Under denne fane kan du tilknytte bedømmere til en prøve.
 • De tilknyttede bedømmere kan fordeles manuelt eller automatisk ud på de enkelte studerende og grupper
 • Der kan tilknyttes eksaminatorer, medbedømmere, observatører og censorer
  (OBS censorer med hovedansættelse på et universitet kan kun kobles til prøver som censorer)
 • Der gælder nogle særlige regler for observatører, som står beskrevet nederst på denne side.

Udsøge bedømmere/censorer

 • Tryk på Redigér bedømmere og en dialogboks åbner, hvor du kan du søger efter bedømmere du vil tilknytte prøven.

 • Søg på det navn, du ønsker at tilknytte prøven
 • Gem

 • Hvis du vil ændre rolle til andet end eksaminator, så kan den vælges via dropdown menuen
 • Gem efterfølgende

 • Censorer er sin egen “søgning”

(NB en person som har hovedansættelse som censor kan kun kobles til prøven som censor og ikke som almindelig bedømmer)

 • Når du har valgt bedømmere, opdateres visningen fordelt efter bedømmertype og censorer

Valgte bedømmere/censorer og tildelinger

 • Bedømmere kan tilknyttes manuelt ved at sætte flueben (enten øverst, så sættes for alle studerende eller for udvalgte)
 • Alternativt kan man tilknytte automatisk ved at klikke på pilen i den blå boks i højre side med ‘Rediger bedømmere’ og vælge “Fordel bedømmere”

 • Her vælges hvordan og til hvilken bedømmertype
  – lige mange til hver
  – et fast antal til hver
  – et specifikt antal til hver

Tilbage i oversigten kan man nu via checkboksene se, at de studerende er fordelt ud på de forskellige bedømmere. Herfra er det igen muligt at redigere manuelt. Husk at trykke ‘Gem’ nederst på siden for at gemme fordelingen.

Særligt vedrørende observatører

Observatører er en særlig bedømmerrolle, som har næsten de samme rettigheder som en eksaminator/intern medbedømmer, men hvor der er lidt større fleksiblitet. Følgende gælder:

 • Observatører kan hente besvarelser og annotere
 • Observatører kan skrive feedback (de kan dog ikke frigive, det er udelukkende eksaminator)
 • Observatører kan tilføjes allerede færdigbedømte besvarelser
 • Observatører kan ikke afgive bedømmelser eller resultater

Administrator