Bedømmer

Under denne fane kan du tilknytte bedømmere til en prøve. De tilknyttede bedømmere kan fordeles manuelt eller automatisk ud på de enkelte studerende og grupper.

For at tilføje bedømmere til en prøve skal du klikke på den blå boks (ikke på pilen!) ‘Rediger bedømmere’, som du finder i højre side.

Herefter åbner en dialogboks, hvor du kan du vælge, hvilke type bedømmere du vil tilknytte prøven. Søg på det navn, du ønsker at tilknytte prøven.

Når du har valgt bedømmere, opdateres dialogboksen med dine valg. Er du tilfreds, skal du afslutte ved at trykke ‘Gem’ for at tilknytte dem til prøven.

Tilbage i oversigten på fanen ‘Bedømmere’ kan man nu se de studerende ude til venstre og de forskellige bedømmere mod højre. Der er endnu ikke tilknyttet nogle bedømmere til de studerende, og derfor er boksene tomme.

Hvis du vil tilknytte bedømmere manuelt, skal du klikke på boksen ud fra en studerende med en tilhørende bedømmer. Klikker du på en bedømmers navn, vil alle bokse tilhørende denne blive markeret – dvs. bedømmeren vil blive tildelt alle studerende/gruppe tilknyttet prøven. På samme måde kan man fravælge alle studerende tilknyttet en bedømmer ved igen at klikke på bedømmerens navn.

Hvis du ønsker at tilknytte bedømmere automatisk, skal du klikke på pilen i den blå boks i højre side med ‘Rediger bedømmere’.

Klik på pilen til højre i boksen for at få drop-down menuen frem. Klik herefter på den øverste mulighed ‘Fordel bedømmere’.

I dialogboksen vælges hvem man vil fordele til, og hvor mange studerende/grupper hver bedømmer skal have. Husk at afslutte ved at klikke ‘Fordél’. Klik efterfølgende også på ‘Gem’ nederst på siden i oversigten for at gemme fordelingen.

Et eksempel på en nem og hurtig løsning er at fordele automatisk til alle bedømmere på én gang og fordele de studerende ligeligt ud.

Tilbage i oversigten kan man nu via checkboksene se, at de studerende er fordelt ud på de forskellige bedømmere. Herfra er det igen muligt at redigere manuelt. Husk at trykke ‘Gem’ nederst på siden for at gemme fordelingen.

Her er de studerende fordelt ligeligt blandt bedømmerne. Da der blot er tilknyttet én intern medbedømmer og én censor, vil disse blive tildelt alle studerende.

Bemærkninger

De eksterne bedømmere kan hentes via integration til Censor IT, Censor Sekretariatet eller tilknyttes manuelt. Sker der ændringer via integrationen opdateres dette automatisk i Eksamenssystemet.

Bedømmere kan se grupperne, hvis de logger ind og klikker på linket ud for prøven, hvor der står, hvor mange studerende der er på prøven.

Administrator