Opgavesæt / Multiple choice


Denne fane varierer alt efter, hvilken opgavetype der er valgt. Her kan vælges mellem ‘Fritekst eller fil’ eller ‘Multiple choice’.

Fritekst eller fil

Her er opgavesæt sat til ‘Fritekst eller fil’. Klikker du på ‘Tilføj opgavesæt’ åbnes en dialogboks.

Udfyld dialogboksen og afslut med at trykke ‘Gem’.

Ønsker du at indlæse flere spørgsmål på én gang, vælger du funktionen ‘Masseoprettelse af opgavesæt’ fra dropdown menuen. Herved åbner en dialogboks, hvor spørgsmålstekster kan kopieres eller skrives ind. Første linje bliver overskrift, anden linje bliver spørgsmålet. En blank linje markerer overgang til næste spørgsmål.

Ovenstående er et eksempel på, hvordan man kan udforme flere opgavesæt på samme tid. Afslut med at trykke ‘Gem’.

Herefter ligger opgavesættene klar på siden, og du har stadig mulighed for at redigere og slette, som vist nedenfor.


Multiple Choice (MCQ)

For denne opgavetype vælges ‘skift til multiple choice’ i menuen. For at tilføje et opgavesæt trykker man på knappen ”Tilføj opgavesæt”. I boksen ”vælg opgavesæt” trykker man på den sorte pil og vælger et af arkene på listen, der kommer frem:

For at tilgå designeren trykker man på ‘Rediger multiple choice’.

For yderligere vejledning og information om Multiple choice henvises til nedenstående links:

Klik her for at læse mere om oprettelse af MCQ.

Klik her for at læse mere om at koble MCQ på en prøve.

Klik her for at læse mere om MCQ bedømmelse.

Administrator