E-mail

I Digital Eksamen kan mails på den enkelte prøve vises, redigeres, aktiveres/deaktiveres. Kunderne kan på overordnet niveau beslutte om nogle af disse mails ikke skal kunne redigeres og deaktiveres af administrator. Dette laves som en setting på det givne miljø og skal bestilles hos Arcanic. Men i udgangspunktet er mails noget som administreres af administrator på den enkelte prøve.

Der findes dog også mere systemautomatiske mails, som ikke håndteres inde på prøverne. Det kunne fx være notifikationer til studerende vedr. invitationer til grupper. Den fulde mailoversigt findes her: Generel logik om mails

Synliggørelsesmails

 • Der sendes synliggørelsesmail til bedømmere og studerende når en administrator synliggør en prøve.

Prøvestart

Der sendes mail omkring prøvestart

 • til administrator hvis der mangler opgavesæt på en prøve én uge før prøvestart. Vær opmærksom på at mailen som default er sat til inaktiv på alle prøver
  (her viser status “ikke afsendt” at der ikke har manglet opgavesæt)
 • Synliggørelsesmail er afsendt til admin, da prøven ikke blev synliggjort i tide
  (tidspunkt for udsendelse står under mailtypen og viser at den blev sendt en time inden prøvestart)
  NB Der sendes ikke mail om manglende synliggørelse til admins på prøver uden studerende

Prøveslut

Der sendes mail omkring prøveslut

 • til administrator med oversigt over over eventuelt manglende handlinger og tildelinger (evt. hvis der mangler bedømmere)
 • til studerende som måtte mangle at aflevere/indtaste i Pure, på prøver hvor Pure er slået til

Bedømmelsesstart

 • Der sendes mail til bedømmere når bedømmelsesperioden er begyndt

Bedømmelsesslut

 • Der sendes mail til administrator ved bedømmelsesslut, hvis bedømmerne mangler at indberette karakterer
 • Der sendes mail til bedømmerne 3 dage før bedømmelsesslut indtræffer, hvis der mangler at blive indberettet

Indstillingsfrist (vedr. forudsætningskrav)

Hvis der anvendes forudsætningskrav på en prøve, så sendes der

 • mail til administrator hvis der studerende der ved indstillingsfristen endnu ikke er blevet vurderet
 • mail til bedømmer 7 dage før indstillingsfristen, hvis der er studerende som mangler at blive vurderet

Opret mail

Endelig er der også mulighed for at udsende en mail til specifikke brugere på enten et særligt defineret tidspunkt eller med det samme (det er også muligt at sende mail fra studerende fanen, men er kun til enkle beskeder til en eller få brugere, hvor tidspunkt ikke kan defineres)

 • Der kan benyttes forskellige filtre til at udsøge brugere
 • Mailen kan formateres og der kan indsættes links mv
 • Mailen kan redigeres indtil udsendelsestidspunktet indtræffer
 • Der er mulighed for at markere “send til mig selv”
  OBS brugerne kan ikke se de andre modtagere

Administrator