E-mail

I Digital Eksamen kan mails på den enkelte prøve vises, redigeres, aktiveres/deaktiveres. Der kan også oprettes og afsendes fra fanen E-mail.

Ved at klikke på “Opret ny e-mail” oppe i højre hjørne, kan du oprette en ny e-mail i forbindelse med f.eks. Synliggørelse af prøve, Prøvestart eller Bedømmelsesstart. Status for den specifikke e-mail er vist ude til højre.

Ønsker du at få vist, redigeret eller ændret status på e-mail, skal du trykke på den ønskede funktion ude til højre.

I eksemplet ovenfor er “Synliggørelsesmail” til administrator obligatorisk, og status kan derfor ikke ændres. Der sendes ingen notifikation per e-mail til studerende ved eksamensstart, da denne er gjort inaktiv.

Endelig er der også mulighed for at udsende en mail til specifikke brugere. I eksemplet nedenfor er modtagerne “Alle studerende”, og udsendelsestidspunktet er sat til “Sendes omgående”. Der vil således omgående blive udsendt en e-mail til alle studerende tilknyttet prøven. Husk at afslutte med “Gem”.

Nedenfor er givet et eksempel på en e-mail, hvor modtagere er “Alle bedømmere”, og udsendelsestidspunktet er sat til “Bedømmelsesstart”. Desuden sendes en kopi af mailen til dig selv, da boksen “Send kopi til mig” er markeret.
Denne mail kan redigeres indtil udsendelsestidspunktet indtræffer.

Ønsker du flere detaljer om adviseringsmail, så klik her.

Administrator