Forudsætningskrav

Forudsætningskrav på en prøve er krav som skal være opfyldt før studerende kan deltage i prøven. Anvendelsen af forudsætningskrav skal slås til af administrator på prøven, men kan opsættes og efterfølgende vurderes af både administrator og bedømmer på prøven

 • Kravene kan enten være delprøver (på et prøveforløb) eller krav på en almindelig prøve
 • Bemærk at den studerendes status skal være grøn for at vedkommende kan deltage i prøven
 • Er status rød (studerende er ikke indstillet) eller grå (administrator/bedømmer ikke har taget stilling), vil den studerende ikke kunne tilgå prøven. Manglende stillingtagen vises derfor under opmærksomhedspunkter på prøvens overbliksside
 • Forudsætningskrav er pt et overvejende manuelt redsskab. Det vil sige, at resultaterne fra de delprøver som eventuelt indgår som forudsætningskrav for en prøve ikke automatisk markeres som godkendt/ikke godkendt og dermed ikke automatisk indstiller den studerende til at deltage i prøven. Disse skal sættes manuelt

Se her for tilvalg af funktionen på en prøve (administrator)

Administration i modulet

Massevurdering på tværs af krav

 • Et tjek i boksen “brugere” giver mulighed for at sætte en samlet status for alle studerende (på tværs af alle krav) på én gang
 • Den valgte status vælges med musen, tryk Gem
 • Samlet status yderst til højre viser herefter den satte masseredigerede status

Massevurdering på enkeltkrav (De tre mindre bokse i den orange markering)

 • Venstre boks er til masseredigering
 • Midterste boks er til at redigere titel og kan markere hvis kravet kun skal gælde udvalgte studerende
 • Højre boks sletter kravet

Angivelse af noter

 • Der kan sættes en note på en studerende.
 • Noten er kun synlig for admin og bedømmerEnkeltmarkeringer i modulet

 • Klik på et krav ud for hver studerende for at sætte en markering (godkendt/ikke godkendt)
 • Klik indtil den ønskede markering viser sig

NB pt er den eneste automatik at grønne krav bliver til en grøn status. Man skal stadig aktivt sætte en rød status uanset at alle krav er røde

Funktionen Indstil studerende

 • Funktionen kan bruges til at markere hvor mange krav der skal være opfyldt for at en studerende kan blive indstillet til prøven
 • Hvis der er 3 krav og de studerende blot skal have opfyldt 2 af 3 krav (uanset hvilke) så kan dette markeres under “Indstil studerende”.
 • Indsæt minimumsantallet af krav og klik på Indstil studerende
 • Klikket på “Indstil studerende” vil give grøn status for alle de som bliver indstillet til prøven
 • De 4 studerende ovenfor som mangler at opfylde et krav nr. 2 vil kun få en grå markering (som bedømmer eller administrator aktivt skal markere som “ikke indstillet


Logik for forudsætningskrav

Vigtigst: Studerende kan ikke tilgå prøven, hvis den status ude i højre side i modulet er Rød eller Grå

Dernæst gælder følgende:

 • Grå status (uafklaret) giver opmærksomhedspunkter for administrator på overblikssiden på prøven
 • Rød status (ikke indstillet) skal sættes aktivt (“røde” krav giver altså ikke automatisk rød status). Ikke indstillede studerende fremgår også af opmærksomhedspunkter
 • Markeres samtlige krav med grøn tjekmarkering vil status automatisk ændres til “indstillet” (grøn)
 • Markeres nogle krav med grøn og andre med afvist (rød markering) vil status fortsat være “Endnu ikke vurderet” (grå)
 • Markeres alle som “afvist” vil status fortsat være “Endnu ikke vurderet” (grå)
 • Det er muligt at overrule markeringerne på kravene ved at give en anden samlet Status for en eller flere studerende

Hvordan ser det ud for de studerende hvis forudsætningskrav ikke opfyldt (eller manglende stillingtagen)

 • Så snart de studerende bliver aktivt markeret med rødt (ikke opfyldt) så vil de af en understatus på prøven se “ikke indstilet”
 • Hvis bedømmer ikke har vurderet den studerende inden indstillingsdeadline (den studerende har en grå markering) vil den studerende også se “ikke indstillet”
 • Hvis en studerende ikke opfylder kravene kan de ved prøvestart ikke tilgå prøven og bliver mødt med “Du opfylder ikke forudsætningskravene til denne prøve, og du kan derfor ikke tilgå den. Hvis du mener dette er en fejl skal du kontakte eksamensadministrator
 • Studerende kan ikke se hvilke krav de mangler at opfylde

Administrator