Forudsætningskrav

Administrator og bedømmer kan opsætte forudsætningskrav (FK) på en prøve. Kravene skal være opfyldt for at den studerende kan indstilles til prøven/deltage i prøven.

 • Kravene kan enten være delprøver på et prøveforløb eller krav på en almindelig prøve
 • Bemærk at opfylder den studerende ikke kravene eller har administrator/bedømmer glemt at tage stilling til de studerendes opfyldelse af oprettede krav, vil den studerende ikke kunne tilgå prøven. Manglende stillingtagen vises derfor under opmærksomhedspunkter på prøvens overbliksside
 • Forudsætningskrav er pt et overvejende manuelt redsskab. Det vil sige, at resultaterne fra de delprøver som eventuelt indgår som forudsætningskrav for en prøve ikke automatisk markeres som godkendt/ikke godkendt og dermed ikke automatisk indstiller den studerende til at deltage i prøven. Disse skal sættes manuelt.

Forudsætningskrav på prøvedatafanen

 • Marker med flueben at prøven skal benytte FK

Forudsætningskrav tjekket

 • Når FK er tjekket vises det som en fane
 • Der kan tilføjes, redigeres og slettes krav fra DE og inde fra selve modulet
 • Egentlig administration af de studerende ift opfyldelse af kravene sker via “Gå til modul”

Administration i modulet

 • Massevurdering af studerende på tværs af krav
  • Et tjek i boksen “brugere” giver mulighed for at sætte en samlet status for alle studerende (på tværs af alle krav) på én gang
  • Den valgte status vælges med musen, tryk Gem
  • Samlet status yderst til højre viser herefter den satte masseredigerede status

 • Massevurdering af studerende på enkeltkrav
  De tre mindre bokse i den orange markering
  • Venstre boks er til masseredigering
  • Midterste boks er til at redigere titel og kan markere hvis kravet kun skal gælde udvalgte studerende
  • Højre boks sletter kravet

 • Noter
  • Der kan sættes en note på en studerende.
   Noten er kun synlig for admin og bedømmer


 • Enkeltmarkeringer
  • Klik på et krav ud for hver studerende for at sætte en markering (godkendt/ikke godkendt)
  • Klik indtil den ønskede markering viser sig
 • Funktionen Indstil studerende
  • Funktionen kan bruges til at markere hvor mange krav der skal være opfyldt for at en studerende kan blive indstillet til prøven
  • Hvis der er 3 krav og de studerende blot skal have opfyldt 2 af 3 krav (uanset hvilke) så kan dette markeres under “Indstil studerende”.
  • Indsæt minimumsantallet af krav og klik på Indstil studerende
 • Klikket på “Indstil studerende” vil give grøn status for alle de som bliver indstillet til prøven
 • De 4 studerende ovenfor som mangler at opfylde et krav nr. 2 vil kun få en grå markering (som bedømmer eller administrator aktivt skal markere som “ikke indstillet


Logik

Vigtigst: Studerende kan ikke tilgå prøven, hvis status er Rød eller Grå

Dernæst gælder følgende:

 • Alle grå markeringer vil fremstå som opmærksomhedspunkter for administrator på overblikssiden
 • En rød status (ikke indstillet) skal sættes aktivt for at fremstå som rød (“røde” krav giver altså ikke automatisk rød status)
 • Markeres samtlige krav med grøn tjekmarkering vil status automatisk ændres til “indstillet” (grøn)
 • Markeres nogle krav med grøn og andre med afvist (rød markering) vil status fortsat være “Endnu ikke vurderet” (grå)
 • Markeres alle som “afvist” vil status fortsat være “Endnu ikke vurderet” (grå)
 • Det er muligt at overrule markeringerne på kravene ved at give en anden samlet Status for en eller flere studerende
 • Studerende som administrator eller bedømmer ikke har taget stilling, vil fremgå af Opmærksomhedspunkterne

Hvordan ser det ud for de studerende hvis forudsætningskrav ikke opfyldt (eller manglende stillingtagen)

 • Hvis en studerende ikke opfylder kravene kan de ikke ved prøvestart tilgå prøven og bliver mødt med “Du opfylder ikke forudsætningskravene til denne prøve, og du kan derfor ikke tilgå den. Hvis du mener dette er en fejl skal du kontakte eksamensadministrator
 • Studerende som ikke opfylder kravene kan udsøges via filtrering på fanerne bedømmere, studerende og besvarelser
 • Studerende kan (ikke endnu) se hvilke krav de ikke opfylder

Administrator