Forudsætningskrav

Administrator og bedømmer kan opsætte forudsætningskrav (FK) på en prøve og dette gøres via fanen Forudsætningskrav.

 • Kravene kan enten være delprøver på et prøveforløb eller krav på en almindelig prøve
 • Bemærk at den studerendes status skal være grøn for at vedkommende kan deltage i prøven. Er status rød (studerende er ikke indstillet) eller grå (administrator/bedømmer ikke har taget stilling), vil den studerende ikke kunne tilgå prøven. Manglende stillingtagen vises derfor under opmærksomhedspunkter på prøvens overbliksside
 • Forudsætningskrav er pt et overvejende manuelt redsskab. Det vil sige, at resultaterne fra de delprøver som eventuelt indgår som forudsætningskrav for en prøve ikke automatisk markeres som godkendt/ikke godkendt og dermed ikke automatisk indstiller den studerende til at deltage i prøven. Disse skal sættes manuelt

Forudsætningskrav er sin egen fane

 • Marker med flueben at prøven skal benytte forudsætningskrav og klik Gem
 • Marker om indstillingsfrist skal benyttes

Indstillingsfrist

Hvis forudsætningskrav benyttes er det muligt at angive en indstillingsfrist, dvs en frist for hvornår studerende skal være indstillet (vurdering af kravpopfyldelse)

 • Fristen angives i hele dage før prøvestart dvs en prøvestart d. 8. marts giver fristen 1. marts hvis 7 dage angives (7 dage er default)
 • Bedømmer modtager en mail på tidspunktet for fristen, såfremt enkelte studerende mangler en vurdering
 • Administrator modtager en mail, såfremt der er studerende som efter overskredet frist endnu ikke er blevet vurderet
  (kan ses under emailfanen på prøven)

Forudsætningskrav tjekket

 • Der kan tilføjes, redigeres og slettes krav fra DE og inde fra selve modulet
 • Egentlig administration af de studerende ift opfyldelse af kravene sker via “Gå til modul”

Administration i modulet

 • Massevurdering af studerende på tværs af krav
  • Et tjek i boksen “brugere” giver mulighed for at sætte en samlet status for alle studerende (på tværs af alle krav) på én gang
  • Den valgte status vælges med musen, tryk Gem
  • Samlet status yderst til højre viser herefter den satte masseredigerede status

 • Massevurdering af studerende på enkeltkrav
  De tre mindre bokse i den orange markering
  • Venstre boks er til masseredigering
  • Midterste boks er til at redigere titel og kan markere hvis kravet kun skal gælde udvalgte studerende
  • Højre boks sletter kravet

 • Noter
  • Der kan sættes en note på en studerende.
   Noten er kun synlig for admin og bedømmer


 • Enkeltmarkeringer
  • Klik på et krav ud for hver studerende for at sætte en markering (godkendt/ikke godkendt)
  • Klik indtil den ønskede markering viser sig
 • Funktionen Indstil studerende
  • Funktionen kan bruges til at markere hvor mange krav der skal være opfyldt for at en studerende kan blive indstillet til prøven
  • Hvis der er 3 krav og de studerende blot skal have opfyldt 2 af 3 krav (uanset hvilke) så kan dette markeres under “Indstil studerende”.
  • Indsæt minimumsantallet af krav og klik på Indstil studerende
 • Klikket på “Indstil studerende” vil give grøn status for alle de som bliver indstillet til prøven
 • De 4 studerende ovenfor som mangler at opfylde et krav nr. 2 vil kun få en grå markering (som bedømmer eller administrator aktivt skal markere som “ikke indstillet


Filtre

Man kan fra Prøveoversigten via filtre udsøge følgende

 • Prøver med forudsætningskrav (det er slået til)
 • Prøver med studerende som ikke opfylde forudsætningskrav (vises kun hvis status i forudsætningskrav er markeret som rød)
 • Prøver med studerende med uafklarede forudsætningskrav (vises kun hvis indstillingsfrist er sat)
 • Derudover kan man på selve prøven udsøge studerende som ikke opfylder kravene via filtrering på fanerne bedømmere, studerende og besvarelser

Logik for forudsætningskrav

Vigtigst: Studerende kan ikke tilgå prøven, hvis den status ude i højre side i modulet er Rød eller Grå

Dernæst gælder følgende:

 • Grå status (uafklaret) giver opmærksomhedspunkter for administrator på overblikssiden på prøven
 • Rød status (ikke indstillet) skal sættes aktivt (“røde” krav giver altså ikke automatisk rød status). Ikke indstillede studerende fremgår også af opmærksomhedspunkter
 • Markeres samtlige krav med grøn tjekmarkering vil status automatisk ændres til “indstillet” (grøn)
 • Markeres nogle krav med grøn og andre med afvist (rød markering) vil status fortsat være “Endnu ikke vurderet” (grå)
 • Markeres alle som “afvist” vil status fortsat være “Endnu ikke vurderet” (grå)
 • Det er muligt at overrule markeringerne på kravene ved at give en anden samlet Status for en eller flere studerende

Hvordan ser det ud for de studerende hvis forudsætningskrav ikke opfyldt (eller manglende stillingtagen)

 • Så snart de studerende bliver aktivt markeret med rødt (ikke opfyldt) så vil de af en understatus på prøven se “ikke indstilet”
 • Hvis bedømmer ikke har vurderet den studerende inden indstillingsdeadline (den studerende har en grå markering) vil den studerende også se “ikke indstillet”
 • Studerende kan ikke se hvilke krav de mangler at opfylde
 • Hvis en studerende ikke opfylder kravene kan de ved prøvestart ikke tilgå prøven og bliver mødt med “Du opfylder ikke forudsætningskravene til denne prøve, og du kan derfor ikke tilgå den. Hvis du mener dette er en fejl skal du kontakte eksamensadministrator

Administrator