Forudsætningskrav

Administrator og bedømmer kan opsætte forudsætningskrav (fk) på en prøve. Kravene skal være opfyldt for at den studerende kan deltage i prøven. Kravene kan enten være delprøver på et prøveforløb eller krav på en almindelig prøve
Opfylder den studerende ikke kravene eller har administrator/bedømmer glemt at tage stilling til de studerendes opfyldelse af oprettede krav, vil den studerende ikke kunne tilgå prøven. Manglende stillingtagen vises derfor under opmærksomhedspunkter på prøvens overbliksside.


Forudsætningskrav på prøvedatafanen

 • Marker med flueben at prøven skal benytte fk

Forudsætningskrav tjekket

 • Når fk er tjekket vises det som en fane
 • Der kan tilføjes, redigeres og slettes krav fra DE og inde fra modulet
 • Egentlig administration af de studerende ift opfyldelse af kravene sker i modulet

Administration i modulet

 • Massevurdering af studerende pr. krav. Selve kravet kan også redigeres eller helt slettes (det med gult indrammede)
 • Studerende som ikke skal opfylde kravet kan fritages under Synlighed under Redigér Kravet (findes under det med gult indrammede)
 • Studerende kan massevurderes på overordnet niveau, dvs på hele prøven uden behov for markering på de enkelte krav (det med blåt indrammede)
 • Status viser om de studerende er godkendt, afvist eller endnu ikke vurderet
 • Der kan indsættes noter på de studerendeIndstil studerende

 • Under Mere i højre øverste hjørne, kan de studerende
  indstilles af administrator eller bedømmer på baggrund af
  antallet af godkendte/beståede forudsætningskrav

 • Her ses at ved valg af fx 2 godkendte krav (ud af 2), vil kun de viste studerende under Følgende er godkendte ved det valgte antal blive godkendt og dermed indstillet til at gå til eksamen.
 • Klik på Indstil studerende for at foretage denne handling


Vurdering af kravopfyldelse

OBS: Studerende kan ikke tilgå prøven, hvis status er Rød eller Grå

 • Administrator og bedømmer kan vælge at give Grøn status trods røde markeringer ud for hvert krav
 • Røde markeringer ud for hvert krav giver ikke automatisk Rød status Administrator og bedømmer skal aktivt give Rød status for at undgå opmærksomhedspunkter for administrator

Forudsætningskrav ikke opfyldt (eller manglende stillingtagen)

 • Hvis en studerende ikke opfylder kravene kan de ikke tilgå prøven og bliver mødt med “Du opfylder ikke forudsætningskravene til denne prøve, og du kan derfor ikke tilgå den. Hvis du mener dette er en fejl skal du kontakte eksamensadministrator”
 • Studerende som ikke opfylder kravene kan udsøges via filtrering på fanerne bedømmere, studerende og besvarelser
 • Studerende som administrator eller bedømmer ikke har taget stilling, vil fremgå af Opmærksomhedspunkterne

Administrator