Sikkerhed

Denne fane indeholder indstillinger vedr. plagiattjek, pinkode og Safe Exam Browser
Kunder som anvender ITX flex (overvågning af studerendes computere) kan også under disse indstillinger markere om flex skal slås til på en prøve.
Indstillingerne på prøver som anvender ITX mobil løsningen (KU) har en egen fane som hedder ITX (den hed tidligere Sikkerhed)

ITX flex

  • ITX flex er en overvågningsløsning til stedprøver, hvor de studerende har egen computer med. Løsningen optager de studerendes session
  • ITX flex kræver, at de studerende downloader et program og inde i deres systemindstillinger på deres computer giver tilladelse til skærmoptagelse.

OBS ift. MacOS

Nogle studerende med MacOS (apple) computere har tidligere (før medio januar 2023) haft udfordringer med, at der kun sker skærmoptagelse af selve ITX flex klienten og ikke af det aktive vindue. Dette skyldes, at disse studerende ikke har fået sat de korrekte indstillinger ift. skærmoptagelse, men alligevel har fået adgang til prøven. Det vil sige, at nogle studerende kan uforvarende have deltaget i en ITX flex prøve uden skærmoptagelse.

Dette er nu lavet om og fungerer således:

  • Studerende som aldrig har givet tilladelse til skærmoptagelse før, bliver mødt af en dialog vedr. systemindstillinger og kan ikke tilgå prøven før de været inde i “Anonymitet og Sikkerhed” og givet adgang til at ITX flex kan skærmoptage. De studerende kan således ikke bare ”bypasse”, og hvis de afviser at give tilladelse, får de slet ikke adgang til prøven.
  • Studerende som tidligere har givet tilladelse, men efterfølgende har fjernet fluebenet, får heller ikke adgang til prøven. De mødes dog ikke af dialogen vedr. systemindstillinger (dvs. de skal selv finde frem til dem) men de ikke kan heller ikke tilgå prøven, før der er givet tilladelse

Da MacOS hyppigt opdateres kan Arcanic ikke understøtte vejledninger til hvordan de studerende finder frem til systemindstillingerne og Anonymitet/Sikkerhed.

Kun de nyeste udgaver af MacOS supporteres, se nærmere herom via dette link