Maillogik

Nogle mails kan slås fra i DE interfacet på en prøve af den pågældende administrator. Dog kan uddannelsesinstitutionerne beslutte at visse mails er obligatoriske at vise/sende eller at visse mails slet ikke skal vises i interfacet (fx hvis de ikke er relevante). Sådanne mail-indstillinger kan ikke ændres af administrator på prøven. Dette fremgår af mail-fanebladet inde på den enkelte prøve.

Andre mere systemautomatiske mails som fx notifikationer vedr. gruppeinvitation, udtrædelse af grupper mv kan ikke slås fra inde i Digital Eksamen. Det fremgår nedenfor hvilke som ikke kan slås fra.

Mails til studerende

MailtypeBegivenhedBeskrivelseKommentarKan_slås_fra
Synliggørelse af prøveVed synliggørelse af prøveSendes til studerende på prøvenJa
Gruppedannelse invitationVed invitation til gruppeSendes til den inviterede studerende nej
Gruppedannelse ændring af gruppeVed accept af gruppeinvitationSendes til den studerende der har inviteret og til den der tiltræder gruppen nej
Gruppedannelse udtrædelse af gruppeVed udtrædelse af gruppeSendes til de gruppemedlemmer der stadig er i gruppen Nej
AfleveringVed aflevering af besvarelseFindes i versionerne: almindelig aflevering, for sent afleveret og afleveret blankSendes til alle medlemmer i en gruppe. Ved tilbagetrækning af besvarelse, sendes ikke 2. gangNej
Ikke AfleveretVed gruppeafleveringPersoner der ikke har accepteret en gruppeinvitation, får en mail om at de ikke har afleveret sammen med gruppen, før de accepterer nej
Feedback tilgængeligtSendes enten ved status færdigbedømt eller bedømmelsesslut og færdigbedømtSendes til studerende der har fået tilføjet feedback Inst specifik om den sendes ved færdigindberettet eller færdigindberettet + bedømmelsesslutNej
Besked fra administratorKan sendes fra administratorinterface Det kan ske enten fra studerende fanen eller Funktionen hedder Opret ny mail fra E-mail fanennej
Pure (projektbibliotek) Sendes til studerende som mangler at indtaste i PureSendes kun hvis Pure er sat som obligatorisk på prøven  Ja

Mails til bedømmere

MailtypeBegivenhedBeskrivelseKommentarKan_slås_fra
SynliggørelseVed synliggørelse af prøveSendes til bedømmere på prøvenDet er institutionsspecifikt om den udsendesJa
Karakterindberetning reminder    Sendes 3 dage før bedømmelsesslutSendes til bedømmere der mangler at indberette karakterer på en prøveDet er Institutionsspecifikt om den udsendesJa
BedømmelsesstartSendes ved bedømmelse startSendes til alle bedømmere tilknyttet prøven Ja
BedømmelsesslutSendes til bedømmeren 3 dage før bedømmelsesperioden er slutSendes hvis der er bedømmelser, der mangler at blive indberettet Ja

Mails til administratorer

MailtypeBegivenhedBeskrivelseKommentarKan_slås_fra
SynliggørelseVed prøvestartSendes til administrator en time før prøvestart hvis prøven ikke er synlig Ja
Manglende opgavesætSendes hvis der ikke er opgavesæt på prøvenSendes til administrator hvis der en uge før prøvestart ikke er et opgavesætEr slået fra som default
Bedømmelse slutVed bedømmelse slutSendes til administrator hvis der mangler at blive indberettet karakterer på en prøve Ja
RapportgeneratormailNår en bestilt rapport i rapportgeneratoren er færdigSendes til administrator når en bestilt rapport et trukketAdministrator kan selv vælge om der skal sendes en notifikation ved færdiggørelse eller ejNej
AP afleveret (kun for RUC)Når der afleveres på en AP-prøveSendes til alle administratorer på en AP-prøve for at notificere om afleveringInstitutionsspecifikt om den sendes eller ejJa
Status over afleveringerSendes ved prøveslutSendes til tilknyttet administrator på en prøve, ved prøveslut og indeholder status for de forhold der kræver administrators indblandenIndeholder status på censurform, studerende der har afleveret for sent, blankt eller uden tilmeldingJa
GruppeændringVed gruppeændringSendes til administrator på prøven hvis en studerende tilgår/forlader en gruppe og skal have anden bedømmer eller opgavesæt nej