Uformelle prøver

Uformelle prøver er i princippet helt normale DE-prøver, men de oprettes via en fiktiv eksamensaktivitet (dvs uafhængigt af stads). Alle prøver kan navngives som man vil, men starter alle med koden DE_UP. De studerende kan tilmeldes enten via en “picker” hvor de fremsøge og tilmeldes eller ved et tilmeldingslink, som sendes til de studerende

Hvem kan oprette?

 • Det er kun brugere med en bedømmerrolle, som kan oprette en uformel prøve. Det vil sige at administratorer kan oprette, så længe de er logget ind med deres bedømmerprofil
 • Oprettelsen sker via Opret knappen øverst i billedet og prøven lægger sig herefter under Mine prøver.

 • Oprettelsen sker via en wizard med de mest basale oplysninger og kan redigeres efterfølgende ved at klikke på prøven under Mine prøver og Redigér prøveinformationer.
 • Herefter åbner prøven med de kendte admin faneblade med mulighed for at tilkoble studerende, yderligere bedømmere mv

Hvem kan tilgå prøverne?

 • Det er udelukkende DE studerende som kan “inviteres” til prøverne
 • Dette kan ske enten ved at fremsøge studerende og tilføje

 • eller ved at sende et link, som automatisk tilmelder de studerende, når de klikker ind på prøven fra linket.
 • Linket finder du på studerendefanen nederst (Linket kan fx oplyses i LMS’et eller i en mail)
 • Efter prøveslut får bedømmer en oversigt over hvor mange som har afleveret, hvem der har afleveret blankt eller for sent. Data som bedømmer ellers ikke ser, da bedømmer som regel kun ser studerende som enten har afleveret eller har fået en administrativ bedømmelse.
 • Bedømmer kan herefter klikke ind på konfigurer prøve og få en (tilnærmet) administrator visning af prøven.

Bedømmelse

 • Du kan som bedømmer afgive bedømmelse (pt bestået/ikke bestået) som ved almindelige prøver, når du klikker på selve prøven
 • Bedømmelser lander som resultater i de studerendes feed-back felt, når bedømmer klikker på Gem resultat, men sendes ikke videre til stads