Systemindstillinger

Systemforvalter har adgang til systemindstillinger. Her kan der sættes

  • Generelle GDPR indstillinger
  • Der kan redigeres i DE systemtekster
  • Der kan redigeres/oprettes besvarelsesinformation
  • Der kan administreres rettigheder til en række værktøjer

Alle værktøjerne pt med undtagelse af besvarelsesinformation har ændringslog.

GDPR

Der kan sættes nogle begræsninger på administratorers beføjelser ift. log ind som og adgang til besvarelser. Der er tre niveauer:

  • Administrator kan logge ind som bedømmere/studerende uanset administrativ enhed
  • Administrator kan kun logge ind som bedømmere/studerende på prøver, hvor de er administratorer
  • Log ind som kan helt slås fra

Der kan også sættes begrænsning på, om bedømmere må se andre bedømmere på samme prøve, eller om de skal være tildelt samme besvarelse

Systemtekster

  • Administrator kan redigere systemteksterne, som vises i brugergrænsefladen. Der kan søges efter tekster, som efterfølgende kan redigeres og herefter slår igennem på Digital Eksamen på det pågældende miljø.

Pt har kun få udvalgte tekster fuld html editor, da en frigivelse af alle tekster på nuværende tidspunkt udgør en for stor risiko for fejl.
HTML editor ser ud som nedenstående. Systemtekster som ikke har denne editor kan ikke HTML editeres

Besvarelsesinformation

  • Administrator kan oprette nye og redigere eksisterende besvarelsesinformationer. Det er de informationer, som de studerende kan blive bedt om at besvare i forbindelse med en aflevering (fx tro og love, antal ord mv).
  • Der kan endnu ikke slettes besvarelsesinformation, da det skal sikres at ibrugtagne informationer ikke uforvarende slettes.

Administrér rettigheder

Dette giver systemforvalter mulighed for at give og fjerne adgang for administratorer. Der gives en warning ved fjern funktionen

Hvis en tilladelse skal gives til alle administratorer markeres “tillad adgang for alle administratorer”

Administrator