Indbygget tekstredigering (opsætning)

Indbygget tekstredigering (editor) er et alternativ til at den studerende uploader sin færdige besvarelse i DE. Den er primært beregnet til stedprøver med LockDown browser, hvor der ikke er adgang til tekstredigeringsprogrammer, men er dog også tilgængelig som option på prøver uden tilsyn.

 • Den studerende kan således via editor besvare en eksamensopgave direkte i Digital Eksamen
 • Den studerende kan – hvis tilvalgt på prøven – tegne og indsætte billeder og bruge webcam til at fotografere noter
 • Den studerende kan – vis tilvalgt – inden prøven uploade noter, som vil være tilgængelig under eksamen og andre værktøjer som lommeregner
 • Den studerendes aflevering omdannes automatisk til PDF og lægger sig som en almindelig besvarelse i Digital Eksamen under fanen besvarelser på prøven

Opsætning

 • Tekstredigering sættes op på en prøve ved at administrator går ind på fanen Tekstredigering og tjekker boksen
 • Når boksen bliver tjekket kan de forskellige ovennævnte værktøjer tilvælges og dermed gøres tilgængelige for de studerende under opgavebesvarelsen. Følgende kan gøres tilgængelige
  • Stavekontrol
  • Uploade af noter, som der er adgang til under prøven
  • Lommeregner
  • Webkamera
  • Frihåndstegning
  • Tilladte url’er/webressourcer
   Udover de viste url’er inde fra tekstredigeringsprøven kan der også gives adgang til “under-url’er”, som ikke optræder som selvstændige sites, men hvor der er adgang

Studerendeflow inden prøvestart

 • Hvis noteupload er tillvalgt på prøven, vil den studerende inden prøvestart kunne klikke på sin prøve og fra eksamensinformationssiden kunne uploade noter fra sin computer
  (Gå til noteupload)
 • Hvis den studerende klikker ind på prøven 30 minutter inden prøvestart (eller senere) vil den studerende blive mødt af venteværelses-funktionen indtil prøvestart (hvis en stedprøve). Læs evt. mere om venteværelset her

Studerendeflow efter prøvestart

 • Klik ind på en prøve (Udfyld eventuelt påkrævede besvarelsesinformationer)
 • Klik på Gå til tekstredigeringsværktøj

Muligheder inde i editoren

 • Navnet på selve eksamen/prøven ses som overskrift
 • Editoren findes i midten og indeholder gængse muligheder for at formattere besvarelsen
 • I højre side ses
  • Eventuelt stillet opgavetekst (kan vises i ny fane eller pop-up)
  • Studerendes egne uploade noter
  • Studerendes ekstramateriale (tegninger ogwebcam- billeder, som kan “skydes” ind i selve besvarelsen)
  • Information om besvarelsen
 • De tre elementer kan foldes ind og ud af den studerende

Ekstramateriale (åbner i en ny fane)

 • Klik på Ekstramateriale og herefter Tilføj Ekstramateriale for at tilføje til den studerendes “materialebank”, som senere kan sættes ind i besvarelse
 • Klik på Webkamera for at tage billeder, som kan indsættes i besvarelsen
 • Klik på Fri tegning for at kunne indsætte en frihåndstegning
  Husk at klikke på Tilføj som Ekstramateriale efterfølgende

Indsæt Ekstramateriale i selve besvarelse

 • Når der er lavet en frihåndstegning eller der er taget et billede med web-cam, kan det indsættes i selve besvarelsen ved at trække figurerne eller billederne over eller ved at klikke på den lille ikon

Aflevering af besvarelsen

 • Besvarelsen gemmes automatisk
 • Besvarelsen afleveres ved at den studerende klikker Aflevér (OBS Systemet afleverer automatisk ved prøveslut)
 • Besvarelsen kan kun åbnes af et tilsyn (hvis tekstredigering anvendes på en stedprøve)
  ellers kan besvarelsen genåbnes, redigeres og afleveres hvis det sker inden prøveslut