Mundtlig Eksamen (Fastlagte tidspunkter)

Hvis der ønskes en eksamensplan, hvor der kan laves skabeloner som kan kopieres til flere dage og på den måde fordele studerende på foruddefinerede tidspunkter, så vælges

 • “Studerende skal eksamineres på fastlagte tidspunkter”
 • Klik herefter på “Opret eksamensplan”

Opsætning af skabelon (som kan kopieres til flere dage)

 • Angiv eksamensvarighed i minutter
 • Angiv eventuel forbedelsestid (også i minutter) og Gem

Rammerne for eksamensskabelon ser nu således ud

Der er nu følgende muligheder

 • Sæt evt. ny eksamensdato (default er dd ved oprettelse af planen)
 • Angiv eksamenslokale og evt. forberedelseslokale (eksamenslokale er obligatorisk at udfylde forud for publicering)
 • Tilføj eventuelle pauser (pauser kan efterfølgende trækkes til andre tidspunkter)
 • Kopiér evt. dagen (og husk at sætte ny dato)
 • Redigér dagen
 • Slet dagen
 • Skub tider op kan bruges, hvis der decideret er huller i planen

I højre side ses

 • muligheden for at filtrere på bedømmerpar
 • antallet studerende som endnu ikke har fået tildelt en tid
 • behovet for ekstra eksamensdage/planer ift. kapaciteten og antallet af studerende
 • en søgeboks til at udsøge studerende

Fordeling af studerende/bedømmere

 • Vælg det ønskede bedømmerpar (bedømmere sættes på via bedømmerfanen) og herefter på “Fordel studerende på tider”
 • Alternativt kan studerende trækkes ind i planen via drag/drop og op og ned ift. tider
 • Studerende som allokeres til en tid forsvinder fra listen ude til højre

Redigering af time-slots

Tider kan også ændres ved at klikke ind på en studerende med en tid

 • Her er det muligt at ændre den specifikke tid for den studerende
 • Den studerende kan helt fjernes fra denne tid (og lander så ude i højre siden under ufordelte studerende)
 • Der kan byttes tider med en specifik studerende
 • Tiden kan helt slettes

Publicering af eksamensplan

 • Når planen er færdig og klar så klikkes der på “Publicér”
 • Der kan (skal) publiceres flere gange, såfremt der er sket ændringer
 • Planen kan udskrives (excel)
 • Ændringerne (hvis publicerede) slår igennem på visning til de studerende

Opmærksomhedspunkter på overblikssiden

Det vises som opmærksomhedspunkter på prøvens overbliksside hvis

 • Studerende melder fra (og skaber huller i eksamensplanen)
 • Studerende mangler at få tildelt en bedømmer (og skaber et hul i planen)
 • Eksamensplanen endnu ikke er publiceret
 • Studerende har overlappende tider (hvis du fx ikke har husket at angive den korrekte dato ved kopiering af eksamensdag)