Mundtlig Eksamen (rækkefølge)

Hvis der ønskes en eksamensplan hvor de studerende kan tildeles en dag, en blok og en rækkefølge så vælges

 • Studerende skal op i rækkefølge
 • Klik på Opret dag
 • Sæt en dato
 • Markér om der skal være forberedelse
 • Definér dernæst varigheden af blokkene og antallet af blokke
 • Ved gruppeaflevering vælges om det er én tid pr gruppe eller separate tider
 • Tilføj lokaler og fordel de studerende på blokkene eller træk dem ind enkeltvis
 • Hvis studerende er blevet færdigbedømt inden de fordeles, vil dette fremgå af oversigten med rødt og kan ikke fordeles på en plan
 • Hvis studerende er blevet fordelt og herefter bliver færdigbedømt, vil de fremgå af planen dog med en rød markering. Disse studerende skal trækkes ud af planen manuelt
 • Kopier evt dagen og anfør den korrekte dato
 • Publicér for at gøre tider synlige for de studerende og for bedømmerne

 • Eksempel på udfyldt plan (adminvisning)

 • Eksempel på visning for studerende