Mundtlig Eksamen (rækkefølge)

Hvis der ønskes en eksamensplan hvor de studerende kan tildeles en dag og et rækkefølge nummer så vælges

 • Studerende skal op i rækkefølge
  (stort set identisk med den oprindelige måde at sætte tider på, hvor der kan vælges mellem at grupper har én fælles tid eller medlemmerne har separate tider)
 • Marker de studerende og angiv at der bruges rækkefølge og sæt via “Sæt eksamenstider” dag, tid (evt. også forberedelse)

 • Eksporter eventuelt listen af eksamenstider til excel via “multibutton”
 • Tiderne kan også sættes/ændres ved at importere tider

Bemærk at funktionen “Opret eksamensplan” i Multibutton linker til den oprindelige (mere forsimplede) udgave af eksamensplanen, hvor man via en wizard opsætter

 • Varigheden af eksamenstid pt studerende (eventuel forberedelsestid)
 • Lokale
 • Startid for første eksamen
 • Tilføjelse af pause
 • Dato(er)

Den største forskel på den gamle og den nye eksamensplan er følgende

 • skabelon-orienteret til eksamener over flere dage
 • man enkelt kan flytte rundt på studerende ift. tider via drag and drop
 • der kan ske fordeling pr bedømmerpar
 • opmærksomhedspunkter på forsiden hvis der kommer “huller” i planen ift. afmeldinger mv