Administratorlogin og overblik

Loginroller

 • Når du logger på Digital Eksamen så får du 4 forskellige valgmuligheder for at vælge rolle
 • Hvis du altid benytter den samme rolle, så kan du markere “Husk mit valg”, så vil du automatisk blive logget ind som den rolle du senest er logget ind som

Hovedsiden

 • Du lander nu på hovedsiden, hvor du har adgang til
  • En række funktioner i topbjælken øverst på skærmen
  • Alle prøver
  • Dashboard og forskellige filtre
  • Forskellige terminer/perioder
   (En termin bliver synlig i Digital Eksamen så snart der foreligger gyldige tilmeldinger i den periode)
  • Forskellige administrative enheder

Topbjælken

Som administrator er du i udgangspunktet både bedømmer og administrator. Det vil sige at du kan tilknytte din ansatprofil til en prøve, som bedømmer, hvis du skal lege med systemet

 • Du skifter mellem dine roller ved at vælge mellem de to faner Bedøm prøver og Administrér prøver
 • Du har adgang til en række forskellige administrative værktøjer, læs mere her
 • Du har adgang til at oprette MCQ spørgsmålsark via funktionen Opret, læs mere om MCQ her

Alle Prøver

 • Ved indlogning som administrator, lander du på Alle prøver
 • Klik evt. på dropdown for at vælge en særlig prøveform
 • Tjek boksen “vis kun mine prøver” for kun at få vist prøver, som du er administrator på

Dashboardet

 • Oversigt over prøverne, synlige usynlige og fx prøver hvor censurnorm ikke er overholdt. Klikkes på en af disse vises de under dashboardet. Default visning er Alle prøver med tilmeldinger
 • Klikkes på stregen i højre side foldes dashboardet sammen. Indstillingen huskes ved næste login

Prøvertyper

Forside

 • Klik på Forsiden for at se oversigten over prøveformerne inkl. beskrivelserne, som kan være forskellige fra universitet til universitet
 • Særligt for Afsluttende prøver gælder at der altid kun kan være én besvarelse pr. prøve uanset om der er en eller flere studerende på prøven
 • Fra hver ”fane” kan der klikkes ind på de enkelte prøveformer
 • Klikkes ind på fx Stedprøver vises som default alle stedprøver med
  tilmeldinger og oplysninger om
  bl.a tilmeldinger og tilknyttede eksaminatorer

Alle eksamensaktiviteter

Alle Eksamensaktiviteter (EKA)

 • Fra Forsiden kan EKA oversigten tilgås
 • Her ses aktiviteter i en given termin og enhed, antal tilmeldinger og tilknyttede/oprettede prøver
 • Søgning kan foretages på forskellige parametre, som fx prøver og bedømmere

Administrator