Opsætning af funktionen forudsætningskrav

Forudsætningskrav på en prøve er krav som skal være opfyldt før studerende kan deltage i prøven. Anvendelsen af forudsætningskrav skal slås til af administrator på prøven, men kan opsættes og efterfølgende vurderes af både administrator og bedømmer på prøven

Forudsætningskrav er sin egen fane

  • Administrator markerer med flueben at prøven skal benytte forudsætningskrav og klikker Gem
  • Marker om indstillingsfrist skal benyttes

Indstillingsfrist

Hvis forudsætningskrav benyttes er det muligt at angive en indstillingsfrist, dvs en frist for hvornår studerende skal være indstillet (vurdering af kravpopfyldelse)

  • Fristen angives i hele dage før prøvestart dvs en prøvestart d. 8. marts giver fristen 1. marts hvis 7 dage angives (7 dage er default)
  • Bedømmer modtager en mail på tidspunktet for fristen, såfremt enkelte studerende mangler en vurdering
  • Administrator modtager en mail, såfremt der er studerende som efter overskredet frist endnu ikke er blevet vurderet
    (kan ses under emailfanen på prøven)

Opsætning af selve kravene

  • Administrator kan tilføje, redigere og slette krav fra DE og inde fra selve modulet
  • Bedømmer kan kun arbejde med forudsætningskrav inde fra modulet (link fra prøven)
  • Egentlig administration af de studerende ift opfyldelse af kravene sker via “Gå til modul”