Tilvalg af funktionen forudsætningskrav

 • Forudsætningskrav på en prøve er krav som skal være opfyldt før studerende kan deltage i prøven
 • Anvendelsen af forudsætningskrav skal slås til af administrator på prøven, men kan opsættes og efterfølgende vurderes af både administrator og bedømmer på prøven

Anvendelse af forudsætningskrav på en prøve

 • Administrator klikker på fanen Forudsætningskrav og markerer med flueben “Benyt forudsætningskrav”
 • Hvis indstillingsfrist skal benyttes markér med flueben og klik herefter Gem

Indstillingsfrist

Hvis forudsætningskrav benyttes er det muligt at angive en indstillingsfrist, dvs en frist for hvornår studerende skal være indstillet (vurdering af kravpopfyldelse)

 • Fristen angives i hele dage før prøvestart dvs en prøvestart d. 8. marts giver fristen 1. marts hvis 7 dage angives (7 dage er default)
 • Bedømmer modtager en mail på tidspunktet for fristen, såfremt enkelte studerende mangler en vurdering
 • Administrator modtager en mail, såfremt der er studerende som efter overskredet frist endnu ikke er blevet vurderet
  (kan ses under emailfanen på prøven, hvis indstillingsfrist er tilvalgt)

Opsætning af selve kravene

 • Administrator kan tilføje, redigere og slette krav fra DE og inde fra selve modulet
 • Bedømmer kan kun arbejde med forudsætningskrav inde fra modulet (link fra prøven)
 • Egentlig administration af de studerende ift opfyldelse af kravene sker via “Gå til modul”

Filtre og opmærksomhedspunkter i Digital Eksamen

På fanerne bedømmer, studerende og bedømmelser/besvarelser kan der tilvælges filter med “studerende som ikke opfylder forudsætningskrav. OBS Dette filter medtager også studerende som ikke er blevet vurderet endnu