ITX Flex introduktion

Hvad er ITX Flex

 • ITX flex er en overvågningsløsning til brug ved stedprøver, hvor studerende benytter egen computer
 • Løsningen kan bruges til de prøver, hvor der ikke er brug for en hård nedlåsning af computeren (som man kan med Safe Exam Brower), men en overvågning af eventuel kommunikation med eksterne uden for eksamenslokalet
 • ITX Flex fungerer med hvilken som helst type af stedprøve (multiple choice eller essay) og kan ses som et supplement til fysiske tilsyn, hvor der er brug for et par ekstra “øjne”
 • ITX Flex kan ikke tilgå data på den studerendes computer

Hvordan fungerer ITX Flex

 • Overvågningen foregår ved, at den studerende ved prøvestart skal hente ITX Flex programmet ned på sin maskine og logge ind i løsningen med en personlig kode
 • Løsningen tager herefter løbende skærmbilleder af de aktive vinduer og programmer, som den studerende åbner under eksamensbesvarelsen i Digital Eksamen. På den måde er der mulighed for efter prøveslut at gennemse video-logs af enkeltstuderendes eksaminer, hvis der er en mistanke om snyd
 • Overvågningen stopper enten automatisk ved prøveslut (der tages hensyn til eventuel forlænget tid) eller 15 minutter efter aflevering, hvis dette sker inden prøveslut
 • Overvågningen kan også stoppes manuelt af den studerende (der kommer forinden en advarsel), men dette vil fremgå af en log, som kan tilgås via tilsynsfladen i Digital Eksamen

Prøveopsætning

 • Når stedprøven sættes op med tider mm i Digital Eksamen skal administrator under fanen Sikkerhed markere, at ITX flex skal benyttes. Denne feature er som nævnt kun tilgængelig på stedprøver.

Prøvestart

 • Inde på selve prøven skal den studerende downloade ITX Flex klienten og bagefter benytte den personlige kode til at logge ind i løsningen for at starte overvågningen. Se evt. den studenterrettede vejledning her
 • Herefter kan opgavebesvarelsen påbegyndes som almindeligt uanset om det er en MCQ eller et essay.

Under Prøven

 • Via tilsyngrænsefladen i Digital Eksamen kan man følge med i, om de studerende har forbindelse til ITX Flex eller fx aldrig har været logget ind
 • Man kan også se hvornår det sidste screenshot er taget

Efter prøven

 • ITX Flex standser selv optagelsen enten ved prøveslut eller 15 minutter efter aflevering, hvis dette sker inden prøveslut
 • De studerende får senest 48 timer efter prøven selv adgang til sine optagelser ved at tilgå den færdige prøven
 • Administrator kan også tilgå samme optagelser i DE via værktøjet Eksamenslogs og ved at klikke på Vis rapport
 • Administrator kan hente en zipfil med screenshots