Hvad er stedprøver?

Stedprøver er kendetegnet ved, at de studerende på et fastlagt tidspunkt, på en bestemt angivet fysisk adresse og under opsyn, får stillet en opgave, som inden for et afgrænset tidsrum skal besvares af den studerende alene og afleveres inden tidsfristens udløb.