Arkivering af studerendes prøver

Prøver uden bedømmelsesslut sat, bliver arkiveret umiddlebart efter prøveslut uanset om studerende har afleveret eller ej Afleverede prøver med bedømmelsesslut sat bliver arkiveret 30 dage efter bedømmelsesslut Ikke afleverede prøver med bedømmelsesslut sat arkiveres umiddlebart efter bedømmelsesslut