Arkivering af studerendes prøver

  • Prøver uden bedømmelsesslut sat, bliver arkiveret umiddlebart efter prøveslut uanset om studerende har afleveret eller ej
  • Afleverede prøver med bedømmelsesslut sat bliver arkiveret 30 dage efter bedømmelsesslut
  • Ikke afleverede prøver med bedømmelsesslut sat arkiveres umiddlebart efter bedømmelsesslut