Lodtrækning på mundtlige prøver

På prøver uden aflevering kan der anvendes lodtrækning af eksamensopgave forud for mundtlige prøver. Lodtrækning understøtter et mere digitalt flow og er i princippet mest møntet på mundtlige prøver hjemmefra. Lodtrækning kan kun anvendes på prøver, hvor mundtlig eksamen er slået til og der er givet tider til de studerende. Der kan opsættes regler for lodtrækning, herunder at studerende/grupper ikke må trække samme spørgsmål (dette under forudsætning af at der er et tilstrækkeligt antalt spørgsmål).

Der kan sættes forberedelsestid for de studerende (på fanen Mundtlig eksamen, hvor der sættes tider på den mundtlige prøve)

Lodtrækningen kan også ændres til en automatisk tildeling af et vilkårligt eksamensspørgsmål.

Lodtrækning på fanen Opgavesæt

 • Når mundtlig eksamen er slået til, kan lodtrækning vælges
 • Reglerne for lodtrækning vises til højre
 • De kan redigeres ved at klikke på “Regler for lodtrækning”

Regler for lodtrækning

 • De studerende kan “trække” en opgave i DE (enten ved forberedelsesstart hvis en sådan er sat eller ved start af mundtlig eksamenstid)
 • De studerende kan også automatisk få tildelt en vilkårlig opgave på et defineret tidspunkt i forhold til den mundtlig eksamensstart
 • Klik Gem når valgene er truffet

Opsætning af opgavesæt/eksamensspørgsmål

 • Opsætning sker via den almindelige fane Opgavesæt, hvor der enten
  kan trykkes på Tilføj opgavesæt eller Masseoprettelse af opgavesæt (se mere om Masseoprettelse under Opgavesæt)

Studerendes lodtrækning

 • De studerende klikker ind på deres prøve og får her information om hvornår deres opgavesæt/eksamensspørgsmål bliver tilgængeligt
 • Hvis der er markeret forberedelsestid (sættes under Mundtlig Eksamen) så bliver spørgsmålene tilgængelige ved forberedelsesstart
 • Hvis der er valgt automatisk tildeling vises spørgsmålene i det angivne tidsrum