Hent opgave og aflevér besvarelse (gruppe)

Introduktion

Digital Eksamen understøtter forskellige prøve-og afleveringsformer, fx aflevering af hjemmeopgaver, specialer og projektopgaver.
Det er også muligt at aflevere i grupper, faste eller valgfrie, hvis prøven er sat op til dette af en administrator.
Denne vejledning gennemgår flowet for en gruppeaflevering, fra du henter en eventuel opgave og til aflevering (herunder blank).

Tilgå opgavemateriale


Klik på prøven fra DE forsiden


Eksamensinformation

 • Her vises afleveringsflowet
 • Du ser også bl.a. navn, prøveform og
  afleveringsform (gruppe/individuel)
 • Du kan også se forklarende tekst
  vedr. opgavematerialet
 • Endelig kan du hente opgavesættet ned
  lokalt på din egen computer

Du laver gruppen

Afleveringsforhold

 • Markér, at du aflægger prøven som en del af en gruppe
 • Navngiv gruppen og Gem
 • Søg efter dine gruppemedlemmer og klik herefter på det blå plus
 • Klik Næste


Vær opmærksom på at nogle prøver tillader gruppedannelse før prøvestart og derudover kan være en eventuel deadline for hvornår gruppedannelsen skal være sket. Hvis gruppen ikke er dannet inden den deadline kan der i udgangspunktet kun afleveres individueltUpload og aflevér


Upload besvarelse

 • Upload besvarelsen
 • Upload eventuelle bilag
  (der kan uploades flere bilag)
 • Klik på Næste


Aflevér

 • Du ser nu de filer, du er ved
  at aflevere
 • Klik herefter på Aflevér

Kvittering/Redigering


Kvittering

 • Ved aflevering lander du på en
  kvitteringsside
 • Du modtager også en kvittering
  på din studentermail

Redigering

 • Frem til prøveslut (deadline),
  kan du på visse prøvetyper
  fortryde din aflevering og
  uploade/aflevere på ny.

Inviterede gruppemedlemmer

Invitationer

Du vil som inviteret gruppemedlem se en invitation i DE (når du klikker ind på prøven) og navnet på den, som har inviteret

 • Se navnet på afsender af invitation
 • Acceptér eller aflså invitationen

Accept eller Afslag af invitation

Accept

 • Accepteres invitationen, vil afleveringskvittering også fremgå af din prøve i DE
 • Hvis prøvetypen tillader redigeringsmulighed, vil du som inviteret have samme rederingsmuligheder,
  som den der inviterede dig.
 • Vær obs på at dine handlinger påvirker hele gruppen


Afslag

 • Afslås invitationen, påbegynes afleveringsflowet som var det en individuel besvarelse

Blank aflevering

Ønsker gruppen ikke at aflevere, kan der afleveres blankt som ved individuelle besvarelser.

 • Klik på Aflever blankt
 • Du får herefter en advarsel, hvor du enten kan fortsætte eller fortryde
 • Som ved almindelige afleveringer vil du også lande på en kvitteringsside og modtage en kvittering i din mailStuderende