Adgang og overblik, Studerende

Adgang til DE

Som studerende har du som regel adgang til Digital Eksamen via dit studieintranet. Dvs. du behøver ikke et særligt login til systemet.

Fra forsiden ser du en oversigt over dine prøver:

 • Aktuelle prøver er både de, som er planlagt (hvor du endnu ikke har deltaget), og de som er overstået men hvor bedømmelse lige er sket eller ikke foretaget endnu.
 • Arkiverede prøver er prøver, som er mere end 30 dage gammel og prøver hvor du ikke har afleveret, hvor bedømmelsesslut er indtrådt
  OBS: Du kan aflevere din besvarelse frem til bedømmelsesslut indtræffer, men vil få en markering at du har afleveret for sent og at den eventuelt vil blive sendt til bedømmelse. Her skal du tage kontakt til studieadministrator på prøven. Kontaktdata vil fremgå på din kvittering

Overblik over prøver

 • Aktuelle og arkiverede prøver under Mine prøver (forsiden)
 • Frister og datoer (start og slut for prøverne)
 • Forskellige statusser:
  1. Tilmeldt
  2. Aktiv (prøven er i gang)
   • Ikke afleveret
   • Afleveret
  3. Mundtligt forsvar (hvis relevant)
  4. Bedømmelse i gang
   • Ikke afleveret
   • Afleveret
  5. Bedømmelse er klar
   OBS. Du ser ikke selve bedømmelsen i Digital Eksamen. Den vil som regel være tilgængelig via dit universitets selvbetjening/portal

Studerende