Forfatterrollen

Selve rollen

 • Forfattere er en meget skrabet udgave af medadministratoren, men er bedømmer af rolle i Digital Eksamen
  Man skal derfor logge ind som bedømmer for at redigere de prøver man er forfatter på
 • Forfattere kan tilføje/fjerne opgavsæt eller MCQark og definere tilladte besvarelsesformater
  (tilladelse til at forfattere må dette sættes på prøveniveau og på institutionsniveau)
 • Forfattere kan tilføje/fjerne bedømmeres og censorers tildeling til studerende
  (tilladelse til at forfattere må dette sættes på prøveniveau og på institutionsniveau)
 • Forfattere kan både sættes i interfacet og via datastrømmen


Log ind med rollen bedømmer

 • Vælg Bedømmer og herefter Eksaminator/Intern medbedømmer

Prøveoversigt

 • Her ses prøven og din rolle.
  Du kan se din prøve under ikke-færdigbedømt frem bedømmelsesslut
 • Klik på Redigér prøveinfomationer

Visning af prøven ser således ud (hvis begge rettigheder er valgt til)

 • Det er muligt at filtrere på studerende med en afleveret besvarelse

Sætte opgaveform (opgavesæt eller MCQ quiz)

Se nærmere om selve oprettelse/tilføjelse af dette her

 • Du kan kun tilføje ét opgavesæt (modsat admininstrator som kan oprette flere)

Udsøge og tilknytte bedømmere til studerende

 • Marker en, flere eller alle studerende og klik på Redigér bedømmere
 • Her kan vælge blandt bedømmere som allerede er tilknyttet selve prøven ved at sætte et flueben og klikke på Gem eller
 • Du kan fremsøge bedømmere, vælge den korrekte bedømmertype og
 • Klikke Gem