Forfatterrollen

Selve rollen

 • Forfattere er en meget skrabet udgave af medadministratoren, men er bedømmer af rolle i Digital Eksamen
  Man skal derfor logge ind som bedømmer for at se de prøver man er forfatter på
 • Forfattere kan tilføje/fjerne opgavsæt eller MCQark og definere tilladte besvarelsesformater
  (tilladelse til at forfattere må dette sættes på prøveniveau og på institutionsniveau)
 • Forfattere kan tilføje/fjerne bedømmeres og censorers tildeling til studerende
  (tilladelse til at forfattere må dette sættes på prøveniveau og på institutionsniveau)
 • Forfattere kan både sættes i interfacet og via datastrømmen

OBS: Pt kan forfatter ikke se hvis administrator evt allerede har koblet bedømmere på en prøve, men endnu ikke tildelt bedømmerne til studerende. Derfor er det bedste scenarie, at det enten er administrator eller forfattere som håndterer bedømmere


Log ind med rollen bedømmer

 • Vælg Bedømmer og herefter Eksaminator/Intern medbedømmer

Prøveoversigt

 • Her ses prøven
  og din rolle

 • Klik på Redigér prøveinfomationer

Visning af prøven ser således ud

 • Hvis rettigheder til begge dele er sat på prøven

Sætte opgaveform (opgavesæt eller MCQ quiz)

Se nærmere om selve oprettelse/tilføjelse af dette her

 • Du kan kun tilføje ét opgavesæt (modsat admininstrator som kan oprette flere)

Udsøge og tilknytte bedømmere til studerende

 • Marker en, flere eller alle studerende og klik på Redigér bedømmere
 • Udsøg de korrekte bedømmertyper og markér rollen
 • Klik herefter Gem