Setting up prerequisites on an exam

(English under way)

Forudsætningskrav på en prøve er krav som skal være opfyldt før studerende kan deltage i prøven. Anvendelsen af forudsætningskrav skal slås til af administrator på prøven, men kan opsættes og efterfølgende vurderes af både administrator og bedømmer på prøven

Se mere for administration af krav og logikken i modulet

Forudsætningskrav er sin egen fane

 • Administrator markerer med flueben at prøven skal benytte forudsætningskrav og klikker Gem
 • Marker om indstillingsfrist skal benyttes

Indstillingsfrist

Hvis forudsætningskrav benyttes er det muligt at angive en indstillingsfrist, dvs en frist for hvornår studerende skal være indstillet (vurdering af kravpopfyldelse)

 • Fristen angives i hele dage før prøvestart dvs en prøvestart d. 8. marts giver fristen 1. marts hvis 7 dage angives (7 dage er default)
 • Bedømmer modtager en mail på tidspunktet for fristen, såfremt enkelte studerende mangler en vurdering
 • Administrator modtager en mail, såfremt der er studerende som efter overskredet frist endnu ikke er blevet vurderet
  (kan ses under emailfanen på prøven)

Opsætning af selve kravene

 • Administrator kan tilføje, redigere og slette krav fra DE og inde fra selve modulet
 • Bedømmer kan kun arbejde med forudsætningskrav inde fra modulet (link fra prøven)
 • Egentlig administration af de studerende ift opfyldelse af kravene sker via “Gå til modul”

Filtre

Man kan fra Prøveoversigten via filtre udsøge følgende

 • Prøver med forudsætningskrav (det er slået til)
 • Prøver med studerende som ikke opfylde forudsætningskrav (vises kun hvis status i forudsætningskrav er markeret som rød)
 • Prøver med studerende med uafklarede forudsætningskrav (vises kun hvis indstillingsfrist er sat)
 • Derudover kan man på selve prøven udsøge studerende som ikke opfylder kravene via filtrering på fanerne bedømmere, studerende og besvarelser

© 2023 Digital Eksamen • Bygget med GeneratePress