Forretningsregler

Forretningsreglerne beskriver hvordan systemet skal håndtere forskellige generelle handlinger i systemet, f.eks. i forbindelse med studerendes tilmeldinger og forskellige statusser.

 1. Inaktive studerende
 2. Afmeldt/fjernet studerende før tilgåelse af prøve
 3. Tilmeldte studerende med status ‘Godkendt’ før tilgåelse af prøve
 4. Studerende med status ‘Ikke godkendt
 5. Ikke længere tilmeldt studerende, som har tilgået prøven men ikke afleveret
 6. Ikke længere tilmeldt studerende, som har afleveret
 7. Ikke længere tilmeldt studerende, som har afleveret for sent
 8. Studerende som har afleveret for sent
 9. Sammentælling af tilmeldte studerende på administrators prøveoversigter
 10. Sammentælling af tilmeldte studerende på administrators aktivitetsoversigt
 11. Boksen opmærksomhedspunkter
 12. Regler for bedømmertilknytning
 13. Regler for grupper
 14. Censurformsregler
 15. Fordelingsregler
 16. Administrativ bedømmelse
 17. Særlige regler for prøveforløb

1 – Inaktive studerende

 • Regel 1a – Hvis en studerende er inaktiv, der er afleveret, og det er ikke er afgivet bedømmelse, skal den studerende fremgå på prøvens opmærksomhedspunkter under overskriften ”X af de tilmeldte studerende er ikke længere aktive”, men på øvrige faner og i bedømmerinterfacet fremgå som alle andre studerende.
 • Regel 1b – Hvis en studerende er inaktiv og der er afgivet bedømmelse, skal brugeren ikke fremgå på prøvens opmærksomhedspunkter, brugeren skal vises ligesom aktive studerende i administrativ grænseflade.
 • Regel 1c – Hvis en studerende opfylder 1a og der samtidig er afleveret for sent skal den studerende fremgå på prøvens opmærksomhedspunkter som ”afleveret uden for tidsfrist” – ikke under overskriften inaktiv.
 • Regel 1d – Opfylder den studerende både regel 1a og 4a vises den studerende i opmærksomhedspunkter under overskriften ”X af de tilmeldte studerende har afleveret, men er ikke længere aktive og har ikke checkstatus ’Godkendt ’”
 • Regel 1e – Inaktive studerende uden afsluttet besvarelse vises ikke for administratorer og bedømmere.


2 – Afmeldt/fjernet studerende før tilgåelse af prøve

 • Regel 2a – Afmeldt/fjernet studerende, som ikke har tilgået en prøve, skal ikke fremgå på administrativ grænseflade.
 • Regel 2b – Afmeldt/fjernet studerende, som ikke har tilgået en prøve, skal ikke se prøven i oversigt.
 • Regel 2c – Afmeldt/fjernet studerende, som er færdigbedømt, skal kunne se prøven i oversigt efter samme regler, som var den studerende stadig tilmeldt.


3 – Tilmeldte studerende med status ‘Godkendt’ før tilgåelse af prøve

 • Regel 3a – Tilmeldte studerende med checkstatus godkendt skal ikke fremgå i opmærksomhedspunkter. Studerende skal kunne ses og administreres på listen over studerende i administrativ grænseflade
 • Regel 3b – Tilmeldte studerende med checkstatus godkendt skal kunne se prøven i oversigt.


4 – Studerende med status ‘Ikke godkendt’

 • Regel 4a – Studerende, skal vises i prøvens opmærksomhedspunkter under overskriften ”X af de tilmeldte studerende har ikke checkstatus ‘godkendt’”, men vises herudover som andre studerende administrativ grænseflade
 • Regel 4b – Tilmeldte studerende, der ikke har checkstatus godkendt, skal kunne se og tilgå prøven i deres prøveoversigt.


5 – Ikke længere tilmeldt studerende, som har tilgået prøven men ikke afleveret

 • Regel 5a – Ikke-længere-tilmeldt studerende, som har tilgået en prøve, der ikke er af typen “Prøve uden aflevering”, skal fremgå under prøvens opmærksomhedspunkter som ”X studerende har påbegyndt prøven, men er ikke længere tilmeldt”, men vises herudover som andre studerende administrativ grænseflade
 • Regel 5b – Ikke-længere-tilmeldt studerende, som har tilgået en prøve, der ikke er af typen “Prøve uden aflevering”, skal kunne aflevere. Ingen speciel meddelelse gives til den studerende ved aflevering
 • Regel 5c – Opfylder den studerende både 4a og 5a gælder kun 5a
 • Regel 5d – Hvis eksamensslut er nået, skal den studerende kunne aflevere for sent
 • Regel 5e – Hvis prøven er af typen “Prøve uden aflevering” forsvinder den studerende fra administrator, studerendes og bedømmers oversigt så snart det registreres, at den studerende ikke længere er tilmeldt
 • Regel 5f – Hvis der er tale om et prøveforløb, hvor den studerende ikke er færdigbedømt på indberetningsprøven, forsvinder den studerende fra administrator og bedømmers oversigt på indberetningsprøven, så snart det registreres, at den studerende ikke længere er tilmeldt


6 – Ikke længere tilmeldt studerende, som har afleveret

 • Regel 6a – Ikke-længere-tilmeldt studerende, som har afleveret, men ikke er færdigbedømt, skal fremgå under opmærksomhedspunkter under overskriften ”X studerende har afleveret, men er ikke længere tilmeldt”. I de andre faner skal de vises som alle andre studerende.
 • Regel 6b – Besvarelsen skal frigives til bedømmelse Af TAP
 • Regel 6c – Opfylder den studerende både 4a og 6a gælder kun 6a.
 • Regel 6d – Hvis der er tale om et prøveforløb, hvor den studerende ikke er færdigbedømt på indberetningsprøven, forsvinder den studerende fra administrator og bedømmers oversigt på indberetningsprøven, så snart det registreres, at den studerende ikke længere er tilmeldt


7 – Ikke længere tilmeldt studerende, som har afleveret for sent

 • Regel 7a – Studerende vises i opmærksomhedspunkter både under overskriften “Afleveret for sent” og under ”Afleveret uden tilmelding”
 • Regel 7b – Besvarelsen skal frigives af TAP til bedømmelse (én gang)


8 – Studerende som har afleveret for sent

 • Regel 8a – Studerende vises i opmærksomhedspunkter under overskriften “X studerende har afleveret for sent (og er endnu ikke sendt til bedømmelse)”
 • Regel 8b – Besvarelsen skal frigives af TAP til bedømmelse (én gang)
 • Regel 8c – Når en besvarelse der er afleveret for sent er blevet frigivet, vises den ikke længere under opmærksomhedspunkter (medmindre den falder ind under andre regler)


9 – Sammentælling af tilmeldte studerende på administrators prøveoversigter

Følgende studerende tælles med:

 • Tilmeldte studerende uanset checkstatus
 • Inaktive studerende, hvis der er afleveret besvarelse.
 • Afmeldte/fjernede studerende, hvis de har tilgået prøven
 • Alle studerende der er færdigbedømt


10 – Sammentælling af tilmeldte studerende på administrators aktivitetsoversigt

I sammentællingen hhv til venstre og højre ud for hver prøve tælles følgende med:

 • Tilmeldte studerende fra aktiviteten uanset checkstatus.
 • Inaktive studerende, hvis der er afleveret besvarelse.
 • Afmeldte studerende der er tilgået prøven.
 • Alle studerende der er færdigbedømt.


11 – Boksen opmærksomhedspunkter

Rækkefølgen i boksen opmærksomhedspunkter er følgende:

 • Afleveret, ikke aktiv, ikke godkendt
 • Afleveret, ikke tilmeldt
 • Påbegyndt, ikke længere tilmeldt
 • Afleveret for sent
 • Ikke aktiv
 • Ikke godkendt
 • Har tilsynsnote
 • Mangler pure
 • Har ubesvaret gruppeinvitation
 • Ikke færdig i eksternt system
 • Utilknyttede tilmeldinger
 • Stadsprøve uden stadsgruppe
 • Overholder ikke censurreglerne
 • Besvarelsesstarttid afviger


12 – Regler for bedømmertilknytning

 • Regel 12a – Bedømmer der har indberettet kan ikke fjernes fra besvarelsen
 • Regel 12b – Det er ikke muligt at tilføje bedømmer til færdigbedømt besvarelse (dog kan der tilføjes en observatør til besvarelsen)
 • Regel 12c – Bedømmer kan ikke have flere roller på samme besvarelse.

En besvarelse kan betyde én individuel studerende eller én gruppe af studerende.


13 – Regler for grupper

 • Regel 13a – Studerende kan danne grupper indtil bedømmelsesslut, eller indtil deadline for gruppedannelse. Det er muligt at danne grupper efter eksamensslut.
 • Regel 13b – Det er ikke muligt at tiltræde en gruppe der har afleveret eller fået administrativ karakter.
 • Regel 13c – Det er ikke muligt at invitere en studerende til en gruppe, hvis denne studerende allerede indgår i en gruppe.
 • Regel 13d – Hvis der er en studerende i en gruppe, der ikke er tilmeldt, vil gruppen kun stå under opmærksomhedspunkter i forbindelse med regel 6, hvis det er den afmeldte studerende der har afleveret.


14 – Censurformsregler

Se også Censurformsregler

 • Regel 14a – Ingen censur= minimum 1 bedømmer (uanset type)
 • Regel 14b – Intern censur= minimum 2 bedømmere (uanset type) (institutionsspecifikt, bruges kun af KU og CBS
 • Regel 14c – Ekstern censur = minimum 2 bedømmere, hvoraf én skal være censor. Den anden kan være hvilken som helst type.


15 – Fordelingsregler

Regel 15a – Studerende der flyttes fra en prøve, hvor vedkommende er påbegyndt besvarelsen, vil miste sin besvarelse. (studerende kan have uploadet, men så længe der ikke er trykket aflever kan den studerende flyttes)

 • Regel 15b – Studerende der har afleveret en besvarelse på en prøve, kan ikke fordeles til en ny prøve.
 • Regel 15c – Studerende der er blevet afmeldt, men er tilgået en prøve, kan ikke fordeles til en ny prøve.
 • Regel 15d – Studerende må ikke have mere end én aktiv tilmelding på en prøve.


16 – Administrativ bedømmelse

 • Regel 16a – Studerende, som har afleveret individuelt og har fået en administrativ bedømmelse, skal vises for bedømmer.
 • Regel 16b – Studerende, der har afleveret som del af en gruppe og har fået en administrativ bedømmelse, skal vises for bedømmer.


17 – særlige regler for prøveforløb

 • Regel 17a – Hvis en studerende afmeldes et prøveforløb, før den studerende er færdigbedømt, fjernes den studerende fra karakterindberetningen – uanset om den studerende har tilgået eller afleveret på én eller flere delprøver i prøveforløbet