Filtre på prøveniveau

I Digital Eksamen findes der for administrator en række filtre både på overordnet niveau (forsiden og dashboardet) og på prøveniveau. Filtrene har til hensigt at lette overblikket og forenkle forskellige handlinger på prøverne.

  • Filtrene på prøveniveau giver mulighed for at filtrere på en lang række parametre. Filtrene er de samme på de tre faner Bedømmere, Studerende og Besvarelser/bedømmelser.
  • Hvis et filter er valgt på en af fanerne, fastholdes visningen på de øvrige faner

  • Nedenfor ses et udsnit af de forskellige filtre
  • Hvis filteret er “grået ud” skyldes det at den visning ikke er relevant for den pågældende prøver
  • På prøver hvor en mundtlig eksamen er sat op, vil de forskellige dage også optræde som et filter