Censurformsregler

Censurformsreglerne (CF) bruges til at sikre at, studerende kun kan blive færdigbedømt i DE, hvis bedømmertildelingen lever op til det som kræves af prøvens censurform. Hvis reglerne ikke overholdes vil et evt. resultat ikke blive afsendt til STADS. Reglerne er institutionsspecifikke

Reglerne

 • Regel 14a – Ingen censur= minimum 1 bedømmer (uanset type)
 • Regel 14b – Intern censur= minimum 2 bedømmere (uanset type)
  Denne regel er institutionsspecifik (bruges af KU og CBS)
  Bruges Intern censur ikke på en institution, vil intern censur betyde minimum 1 bedømmer (uanset type)
 • Regel 14c – Ekstern censur = minimum 2 bedømmere, hvoraf én skal være censor
  Den anden kan være hvilken som helst type.

Hvordan virker det?

 • Brud på Censurformsreglerne vises først efter eksamensslut
 • Hvis der er brud på reglerne, så ses dette under opmærksomhedspunkter på prøven, ligesom det ses i filtret: ”Prøver hvor censurform ikke er overholdt” på Dashboards.
 • Dashboard vil dog kun vise prøven hvis denne er synlig.
 • På selve prøven tages der ikke hensyn til synlighedsstatus
 • De studerende fjernes fra disse visninger hvis de får en adm. bedømmelse eller hvis bedømmertildelingen rettes, så den overholder reglerne.

På prøver med skriftlig besvarelse

Brud på CF reglerne vises efter eksamensslut for studerende som har afleveret en besvarelse efter eksamensslut

OBS vedr. Filtret ’Studerende der ikke overholder censurregler’ inde på en prøven På fanerne ”Bedømmere”, ”Studerende” og ”Besvarelser” findes filtret. Dette filter viser ikke studerende som ikke overholder prøvens censurformsregel, men viser alle studerende, hvor mindst én af følgende forhold er gældende: Studerende har ikke en eksaminator, Studerende har ikke intern medbedømmer, Studerende har ikke en censor, Studerende har ikke to bedømmere.

Dette filter kan bruges til at finde forskellige former for manglende bedømmertildeling, og kan også bruges før eksamensslut.

Særligt på Prøver Uden Aflevering (PUA)

Brud på CF reglerne vises som ovenfor for alle studerende på prøven ved eksamensslut (der er ingen besvarelse).