Arkivering af studerendes prøver

  • Prøver uden bedømmelsesslut, bliver arkiveret umiddlebart efter prøveslut uanset om studerende har afleveret eller ej
  • Prøver hvor der er en aflevering og hvor der er sat en bedømmelseslut bliver arkiveret 30 dage efter bedømmelsesslut
  • Prøver uden en aflevering og hvor der er sat en bedømmelsesslut på prøven arkiveres umiddlebart efter bedømmelsesslut