Rapportudtræk til Excel

Når administrator – med adgang til rapportgeneratoren under Administrative værktøjer – trækker en rapport bliver visse værdier “tolket forkert” af Excel fx nogle EKA koder. Det kan umiddelbart ikke rettes i Digital Eksamen uden risiko for andre fejl.

Note: When Excel opens a .csv file, it uses the current default data format settings to interpret how to import each column of data. If you want more flexibility in converting columns to different data formats, you can use the Import Text Wizard.

Der findes dog en måde at komme uden om dette på, som Excel også selv angiver som en workaround. Den hentet fra denne side – her er det specificeret både for Office 2010-2016 og for nyere versioner (som er indsat nedenfor). Det centrale er, at rapporten ikke skal åbnes direkte efter download, men skal åbnes inde fra Excel ved at klikke på fanen Data og From Text og herefter skal data defineres som Delimited, at Semikolon benyttes som delimiter og herefter er det enkleste at markere samtlige kolonner og klikke på Finish

Import a text file by connecting to it
You can import data from a text file into an existing worksheet.

Click the cell where you want to put the data from the text file.

On the Data tab, in the Get External Data group, click From Text.

In the Import Data dialog box, locate and double-click the text file that you want to import, and click Import.

Follow the instructions in the Text Import Wizard. Click Help button image on any page of the Text Import Wizard for more information about using the wizard. When you are done with the steps in the wizard, click Finish to complete the import operation.

In the Import Data dialog box, do the following:

Under Where do you want to put the data?, do one of the following:

To return the data to the location that you selected, click Existing worksheet.

To return the data to the upper-left corner of a new worksheet, click New worksheet.

Optionally, click Properties to set refresh, formatting, and layout options for the imported data.

Click OK.

Excel puts the external data range in the location that you specify.