15th April 2021

Med releasen i november 2020 overgik Arcanic til en ny patchingstrategi på Digital Eksamen. Det gjorde vi for at fejlrette hurtigere og for at undgå for mange samtidige kodeændringer i forbindelse med release i april og november. I kan se en oversigt her over rettelser foretaget siden november-releasen. Med undtagelse af ét enkelt patch, som vi var nødt til at rulle tilbage, har det været en succes og dermed en fornuftig strategi til bl.a. at sikre et opdateret og velfungerende system.

Indhold af 15. april release

Systemindstillinger, herunder GDPR

 • Styring af om administrator må benytte “login som”
 • Styring af om administrator må downloade besvarelser
 • Styring af om bedømmere må se andre medbedømmere på prøven, eller kun hvis de er sat på samme besvarelse
 • Forberedelse til redigering af kundespecifikke tekster. Med denne release kan universiteterne individuelt via bestilling hos Arcanic få ændret “Pure” til et valgfrit andet navn

Tilpasning af Emails på prøve

 • Mulighed for at redigere mails fra fanen “Emails” på en prøve
 • Mulighed for oprettelse af nye brugermails, som kan rettes mod forskellige modtagergrupper
 • Nyt layout for email-fanen

Zoom/Teams integration til DE

 • Det bliver muligt at linke til et Zoom eller Teams rum fra en prøves eksamensinformation
 • I denne første fase skal der bestilles oprettelse af rum via Arcanic
 • Eksamensadministratorer bliver gjort til host/admin og bedømmere til co-hosts

Tilpasning af observatører

 • Tilføjes på samme måde som andre bedømmere, men sættes default på alle besvarelser, når de kobles på en prøve
 • Kan importeres og sættes på besvarelser via csv import
 • Kan sættes via datastrømmen
 • Kan downloade studerendes besvarelser
 • Kan ikke afgive karakterer på besvarelser
 • Kan afgive feedback til studerende på besvarelser
 • Censorer kan ikke være observatører

Tilføjelse til Prøveforløb

 • Indberetningsprøven ændrer navn til Karakterindberetning for bedømmere
 • Det bliver tydeligere hvilke prøver, som ikke kan tilføjes et prøveforløb (og hvorfor)
 • Administratorer kan ikke længere tilføjes eller fjernes på delprøver (styres på Karakterindberetningen)
 • Når en bedømmer får en rolle (ikke censor) på en Karakterindberetning bliver vedkommende automatisk observatør på allerede oprettede delprøver og eventuelt senere oprettede delprøver
 • Hvis bedømmer fjernes fra en Karakterindberetning fjernes vedkommende automatisk som observatør fra alle delprøver
 • Advarsel ved slet af Karakterindberetning
 • Når et prøveforløb oprettes, er Karakterindberetningen default ikke synlig
 • Når der oprettes delprøver er de default ikke synlige (uanset om Karakterindberetningen er synlig eller ej)
 • Synliggørelse af delprøver, synliggør også Karakterindberetningen (med warning) .
 • Usynliggørelse af Karakterindberetningen, usynliggør også tilknyttede delprøver (med warning)

Tilføjelser til Prøver uden aflevering (PUA)

 • Slå visning af prøven for de studerende til og fra
 • Mulighed for at tilknytte besvarelsesinformationer

Tilføjelser til Prøver uden tilsyn (PUT)

 • Der kan kobles en MCQ på en PUT
 • Det er nu muligt at sætte en graceperiode på en PUT og den styres af samme defaultsetting som på stedprøver

Diverse forbedringer for

Administratorer

 • Ny forside hvor alle prøver erstatter mine prøver, dog med mulighed for at sætte et flueben i “vis kun mine prøver” (hvor valg huskes)
 • Forklaring til alle prøveformerne fra forsiden (forklarende tekst kan bestemmes af den enkelte institution)
 • Rediger noter (både dispensation og til bedømmere) har fået eget punkt i multi-button på fanen Studerende og Besvarelser
 • Studerende som allerede har en invitation til en gruppe kan nu fremsøges af admin og placeres i en gruppe
 • Nyt filter på fanerne bedømmer, studerende og besvarelse: “Studerende som har overskredet tidsfristen” (som har afleveret, men for sent)
 • Dashboard foldes ud ved klik i hele feltet og ikke kun på “+” tegnet
 • På Prøveoversigt ændres tekst på filteret “Alle prøver” til “Alle prøver med tilmeldinger”
 • Safe Exam browser i indstillinger ændret til “Benyt Safe Exam Browser”
 • Navnet på MCQ’en fremgår under Opgavetype på fanen Studerende
 • Der er ikke krav om dansk navn på en ny prøve i et prøveforløb, men blot at dansk eller engelsk er udfyldt
 • Aktivitetsloggen viser når bedømmere sættes på og tages af både på prøve og besvarelsesniveau
 • Under fanen Besvarelse angives i loggen hvem bedømmer har afgivet karakter til (ikke blot karakter afsendt til Stads)
 • Generelt flere detaljer i aktivitetsloggen fx om de studerendes navigation ved aflevering
 • Mulighed for at angive et link til virtuelt mødelokale i Mundtligt Forsvar

Bedømmere

 • Eksamensplan med oversigt over studerendes tider for mundtligt forsvar (PUT og PUA)
 • Eksport af studerende fra bedømmerfanen indeholder email (med mindre prøven er anonymiseret) og værdien fra feltet STADS person ID

Bugs og mindre tilrettelser

 • Fejl ved import af eksaminatorer (deprodfejl 23759)
 • Fejl i importstuderende funktion (csv) (deprodfejl 23758)
 • Standard prøvevalg overholdes ikke ved fordeling af studerende (deprodfejl 23757)
 • Karakterindberetning i prøveforløb (hvor karakterer er afsendt) kan nu fremsøges (deprodfejl 23755)
 • Rettelse af ikon i MCQ designer (deprodfejl 23752)
 • Observatør på delprøve kan ikke downloade besvarelse (deprodfejl 23747)
 • Venteværelsesfunktion skal anvende serverens tid og ikke brugerens lokale tid på computer (deprodfejl 23748)
 • Fremsøgning af prøver uden tilmeldinger ved import af indstillinger (deprodfejl 23744)
 • Rette tekst ved tilføj eksamensadministrator ved masseredigering (deprodfejl 23743)
 • Tidligere bedømmelse spærrer for afsendelse af karakter (deprodfejl 23741)
 • Merge udfordringer kan give fejl ved download af besvarelse (deprodfejl 23699)
 • Sortering af Prøveforløb (Karakterindberetningen) fra Mine prøver er nu rettet
 • Anonyme studerende skal ikke vises med eksamensnummer 3 gange
 • Pdf af MCQ kan nu hentes uanset om administrator er koblet på som eksamensadministrator
 • Overskrifter på kolonner i selve rapporterne matcher nu de viste kolonnenavne under Vælg indstillinger
 • Importmuligheder af indstillinger til prøve er gennemgået
 • Eksaminatorer på delprøver får en ændret dialog når der afgives karakterer på delprøver. Det hedder nu Gem delresultat.

Øvrigt

 • Der tillades kun TLS 1.2+ mod Digital Eksamen